NABÓR ZAKOŃCZONY

DYREKTOR MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
ogłasza nabór na stanowisko OPIEKUN EKSPOZYCJI - EDUKATOR

NABÓR ZAKOŃCZONY
W wyniku naboru na stanowisko OPIEKUN EKSPOZYCJI - EDUKATOR przyjęci zostali:
  • Patrycja Chełminiak
  • Rafał Patyk
  • Szymon Marcin Placha
1. Wymagania niezbędne:
- pozytywne przejście pisemnego testu obejmującego zakres wiedzy o wystawie „Inżynieryjny portret miasta” oraz „Wokół koła”, na podstawie otrzymanych materiałów.
- dyspozycyjność w tygodniu i w weekendy,
- dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, odpowiedzialność, punktualność.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:
- oprowadzanie po wystawach muzealnych,
- opracowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych,
- udział w piknikach naukowych i festiwalach nauki,
- dbanie o stan ekspozycji muzealnej.
- wykonanie bieżących prac zleconych.

3. Warunki świadczenia:
- rodzaj świadczenia – umowa zlecenie,
- miejsce świadczenia – Muzeum Inżynierii Miejskiej,
- godziny świadczenia – wg harmonogramu.

4. Wymagane dokumenty:
- CV z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
- list motywacyjny
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje, dostarczone na rozmowę kwalifikacyjną.

5. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15 (w sekretariacie) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@mimk.com.pl w terminie do dnia 04.03.2016 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: OPIEKUN EKSPOZYCJI - EDUKATOR”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani drogą mailową lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mimk.com.pl.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.