O konferencji

Konferencja Interakcja – Integracja jest corocznym spotkaniem instytucji zajmujących się edukacją nieformalną. Organizowana od 2007 roku (do 2013 r. przez Centrum Nauki Kopernik) pozwoliła na uformowanie się środowiska, które świadome swoich celów i siły tkwiącej we wspólnym działaniu, postanowiło się zjednoczyć. W 2013 roku powstało Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN, które w tej chwili ma 28 członków (centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie) oraz 7 podmiotów wspierających (firmy komercyjne i jednostki samorządowe).