Porozumienie Społeczeństwo i Nauka

Głównym celem Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji m.in. poprzez: zachęcanie do krytycznego i kreatywnego myślenia, budowanie poczucia podmiotowości i odpowiedzialności oraz wspomaganie lepszego rozumienia nauki i inspirowanie dialogu społecznego. Członkowie SPiN realizują ten cel poprzez odpowiednie dla charakteru ich instytucji formy działalności adresowane do publiczności w różnym wieku - od przedszkolaków po seniorów. Jednocześnie zgodnie z przyjętymi w Porozumieniu założeniami członkowie SPiN ustanawiają wysokie standardy, dzieląc się dobrymi praktykami, współdziałają programowo, planując akcje także ogólnopolskie, budują pozycję do uczestnictwa w debacie publicznej jako głos środowiska, współdziałają w poszukiwaniu finansowania dla wspólnie planowanych projektów. Członkowie SPiNu współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach, a współpraca ta dotyczy różnych aspektów ich działań, np. wymiany interaktywnych wystaw, współdziałania w projektach, konsultacji itp.

Znaczenie SPiNu rośnie z każdym rokiem. Dziś już oddziałujemy na 2,6 mln odbiorców rocznie. To jest ogromny zasięg. Do tego dodać trzeba wysoki poziom merytoryczny, atrakcyjność i towarzyszące naszym działaniom zaufanie społeczne. Z tego czerpiemy siłę, która pozwala nam nieustannie rozwijać naszą działalność i wierzyć, że wpłynie ona na poprawę edukacji i zrozumienia nauki w naszym społeczeństwie.

Dołączenie do Porozumienia nie jest trudne – trzeba wypełnić deklarację (tekst Porozumienia i deklarację można pobrać na końcu artykułu), dołączyć do niej informację o Państwa instytucji (istotna jest forma prawna ze względu na typ członkostwa) oraz zakresie działalności i przesłać na adres: Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa, z dopiskiem Porozumienie SPiN. Można też przekazać w biurze konferencji Interakcja – Integracja w Krakowie. Bo konferencja to doskonały moment, żeby dołączyć do SPiNu albo przynajmniej zebrać informacje potrzebne do podjęcia tej decyzji. Jesteśmy tam wszyscy – i ci już należący do Porozumienia, i jego potencjalni nowi członkowie. To doskonały czas, by porozmawiać, zasięgnąć opinii, podzielić się swoimi pomysłami i złożyć deklarację (lub umówić się na jej przysłanie zaraz po konferencji, po uzyskaniu potrzebnych podpisów).

Bardzo serdecznie zapraszamy,
Robert Firmhofer – Sekretarz oraz Komitet Wykonawczy Porozumienia SPiN

W razie pytań prosimy o kontakt z Dorotą Wiślicką, tel. 501 438 085, e-mail: dorota.wislicka[at]kopernik.org.pl

Do tej pory do Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN przystąpiły:
Centrum Hewelianum, Gdańsk
Centrum Nauki EXPERYMENT, Gdynia
Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń
EC1 Łódź - Miasto Kultury
Fundacja Correspondance des Arts/ Muzeum Książki Artystycznej, Łódź
Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha, Szczecin
Fundacja Park Śląski, Chorzów
Fundacja Profesora Ciekawskiego, Bydgoszcz
Fundacja Uniwersytet Dzieci, Kraków, Warszawa, Wrocław, Olsztyn
Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej
Humanitarium Ogrody Doświadczeń we Wrocławiu
Instytut Badań Kompetencji - EXPLORA PARK, Wałbrzych
Miejski Ośrodek Kultury, Olsztyn
Muzeum Inżynierii Miejskiej, Kraków
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Politechnika Białostocka, Centrum Popularyzacji Matematyki "Signum"
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Opole
Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa, Sopot
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy EXPLORES, Rzeszów
Śląski Ogród Botaniczny, Mikołów
Zespół Placówek Oświatowych, Opole
Kielecki Park Technologiczny
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Giganty Mocy - Miejskie Centrum Kultury, Bełchatów
Uniwersytet Śląski, Katowice
Pracownia Edukacji Żywej, Mikołów

Podmioty wspierające to:
Miasto Zielona Góra
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, Chorzów
Karek Design, Kraków
Prestige Agata Kłósak, Żywiec
emQ Mirosław Kucharski, Piaseczno
Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o., Gliwice
Starostwo Powiatowe w Puławach
Logo Porozumienia Społeczeństwo i Nauka jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Aby zapoznać się z tekstem licencji wejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.