motokultura

Wystawa jest próbą kompleksowego przedstawienia historii motoryzacji ze szczególnym uwzględnieniem charakteru tego zjawiska w Polsce. Zróżnicowana tematyka obejmuje zarówno rozwój techniki i konstrukcji pojazdów, jak również ewolucję przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na wystawie poruszone zostaną także wyzwania z jakimi na przestrzeni dziejów stykał się właściciel pojazdu, m.in. związane z zakupem pojazdu, dostępem do paliwa i kosztami eksploatacji ...

INŻYNIERYJNY PORTRET MIASTA

Celem wystawy jest prezentacja i popularyzacja wiedzy o inżynierii miejskiej, czyli obszarze technicznej działalności człowieka, który pozostaje zazwyczaj poza zasięgiem wzroku użytkowników miejskiej infrastruktury...

Wokół Koła

„Wokół koła” – ekspozycja w hali D, zajezdni tramwaju elektrycznego wąskotorowego, 1901 r. Wystawa o charakterze edukacyjnym, złożona z ok. 27 stanowisk obsługiwanych bezpośrednio przez zwiedzających według instrukcji i opisów. Stanowiska, choć tematycznie dotyczą różnych dziedzin nauki i życia, wiąże wspólny kształt, jakim jest koło.

Tramwaje na Wawrzyńca

„Tramwaje na Wawrzyńca” – ekspozycja w hali F, zajezdni tramwaju elektrycznego, 1912 r. W zabytkowej hali zajezdni tramwajowej zobaczyć można 11 historycznych wozów tramwajowych, odrestaurowanych w warsztatach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie.

Drukarstwo Krakowskie XV–XX wieku

Wystawa udostępniana jest w hali tramwaju konnego (1882), rewaloryzowanej w 2007 roku na potrzeby ekspozycji muzealnej. Kraków, jako miasto uniwersyteckie, był kolebką drukarstwa w Polsce. Na Prądniku, na ul Papierniczej, znajdowała się papiernia, w Bibliotece Jagiellońskiej zachował się najstarszy polski druk - kalendarz - Almanach Cracoviense z 1474 roku.