30.04.2019 Magdalena Jabłońska

Cykl warsztatów dźwiękowych „Usłysz miasto”

Zapraszamy do udziału w warsztatach dźwiękowych z cyklu „Usłysz miasto!”, które odbywają się w ramach międzynarodowego projektu „Sounds of Changes”.

Tematem zajęć jest współczesny pejzaż dźwiękowy Kazimierza i sposoby dźwiękowego doświadczania miasta przez różne grupy mieszkańców. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają główne założenia ekologii dźwięku i dowiedzą się czym jest audiosfera, następnie wspólnie wyruszą w teren, żeby tropić i nagrywać dźwięki Kazimierza.

Usłysz miasto!
Warsztaty dźwiękowe dedykowane dorosłym z niepełnosprawnością wzroku oraz seniorom

Kiedy: 11 czerwca 2019 r.

Godzina: 15:00 - 19:00
Miejsce: Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. św. Wawrzyńca 15
Liczba miejsc ograniczona, wymagana rezerwacja.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty poświęcone dźwiękom krakowskiego Kazimierza.

Uczestnicy zajęć:
- dowiedzą się, czym jest ekologia dźwięku,
- poćwiczą uważne nasłuchiwanie,
- poznają techniki nagrywania dźwięku,
- udadzą się na wspólny spacer po Kazimierzu, gdzie będą poszukiwać i nagrywać dźwięki,
- porozmawiają o dźwiękach charakterystycznych dla Kazimierza.

Warsztaty dźwiękowe dedykowane seniorom

Kiedy: 14 maja 2019 r.
Godzina: 12:00-16:00
Miejsce: Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. św. Wawrzyńca 15

Liczba miejsc ograniczona, wymagana rezerwacja:

tel. 12 428 66 00, wew. 11
rezerwacja@mim.krakow.pl

Serdecznie zapraszamy na warsztaty poświęcone pejzażowi dźwiękowemu krakowskiego Kazimierza.

Uczestnicy zajęć:
  • dowiedzą się, czym jest ekologia dźwięku,
  • porozmawiają o dźwiękach występujących w przestrzeni Kazimierza,
  • poznają techniki nagrywania dźwięku,
  • udadzą się na wspólny spacer po Kazimierzu, gdzie będą poszukiwać i nagrywać dźwięki,
  • stworzą mapy dźwiękowe tej dzielnicy i porozmawiają o tym, jak powinno brzmieć miasto przyjazne dla człowieka.
Usłysz miasto!
Warsztaty dźwiękowe dedykowane studentom

Kiedy: 29 maja 2019 r.
Godzina: 16:00 – 20:00
Miejsce: Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. św. Wawrzyńca 15

Liczba miejsc ograniczona, wymagana rezerwacja:

tel. 12 428 66 00, wew. 11
rezerwacja@mim.krakow.pl

Serdecznie zapraszamy na warsztaty poświęcone pejzażowi dźwiękowemu krakowskiego Kazimierza.

Uczestnicy zajęć:
  • dowiedzą się, czym jest ekologia dźwięku,
  • udadzą się na wspólny spacer i poszukają dźwięków wyróżniających Kazimierz na tle miasta,
  • stworzą mapy dźwiękowe tej dzielnicy,
  • porozmawiają o doświadczaniu audiosfery Kazimierza.

Projekt „Sounds of Changes”  jest tworzony przez muzea zainteresowane dźwiękowym wymiarem codzienności. Jego celem jest dokumentowanie zmian zachodzących współcześnie w sferze dźwiękowej, które są związane z dynamicznym rozwojem technicznym i nowymi zjawiskami społecznymi.

Więcej o projekcie „Sounds of Changes”: http://www.soundsofchanges.eu/

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa.