25.05.2017

Dostępna firma, dostępne otoczenie

Dyskusja panelowa, w której weźmie udział przedstawiciel MIM, publikacja pod tym właśnie tytułem, dyskusja live Jak prezes z prezesem pod patronatem Fundacji Ashoka Polska, czy ogłoszenie plebiscytu na Menedżera Jutra w kategorii niepełnosprawność i włączenie społeczne, to tylko niektóre punkty Come CloSeR Show, które to wydarzenie odbędzie się w MIM po raz kolejny 25 i 26 maja 2017.

Gromadzi ono pasjonatów idei różnorodności, zaangażowania społecznego biznesu i zrównoważonego rozwoju, którzy spotykają się i dyskutują o sprawach ważnych dla swoich firm, organizacji, otoczenia biznesowego.

Muzeum Inżynierii Miejskiej, będąc aktywnym partnerem Come CloSeR Show, także włącza się w ten proces.

Więcej informacji na stronie www.comeCloSeRshow.eu