09.05.2019 Magdalena Jabłońska

Hangar Czyżyny wraca do gry!


Muzeum Inżynierii Miejskiej otrzymało wyczekiwane dofinansowanie, które pozwoli na kontynuację remontu tak, aby w przyszłości zabytkowy hangar stał się nową atrakcją na kulturalnej mapie Krakowa.


Muzeum nie próżnuje i stawia przed sobą coraz więcej ambitnych wyzwań. Niedawno rozpoczęła się przebudowa siedziby na ul. św. Wawrzyńca, obecnie pozyskano część środków na kolejny etap prac w Hangarze Czyżyny. Najbliższe prace, które zaplanowano na lata 2019 – 2021 obejmą:

-przebudowę i rozbudowę głównego budynku (hangaru) na potrzeby planowanej ekspozycji,
-przebudowę i rozbudowę kotłowni na cele muzealne,
-rozbiórkę wtórnie dobudowanych obiektów,
-wykonanie podziemnego łącznika pomiędzy hangarem a kotłownią, który w przyszłości zostanie udostępniony publiczności jako zabytek inżynierii miejskiej.
-zaplanowane aktualnie działania nie obejmują całego terenu, na którym położony jest hangar. Zagospodarowanie otoczenia, w tym zieleni i remont pozostałych budynków, zostanie zrealizowany w następnym etapie prac.


MIM renowacją dawnego hangaru lotniczego na terenie Czyżyn zajmuje się już od kilku lat. Obiekt w przyszłości będzie nowym oddziałem muzealnym, a jego teren ma służyć lokalnej społeczności. Do tej pory:

-wymieniono dach w głównym budynku;
-wyburzono część niepotrzebnych już obiektów (dobudowanych w późniejszych latach) uporządkowano otoczenie, w tym istniejącą zieleń;
-zrekonstruowano bramę przesuwną hangaru.

Szacowany koszt realizacji tego etapu przebudowy to 13 258 766,25 zł, a pozyskane dofinansowanie ze środków RPO WM wyniesie 5 198 126,34 zł.