07.12.2017

Inwestycyjna ofensywa Muzeum Inżynierii Miejskiej

W najbliższych latach Muzeum Inżynierii Miejskiej zmieni się nie do poznania. W wyniku zrealizowanych projektów i remontów radykalnie zmienią się możliwości ekspozycyjne muzeum, a odwiedzający je goście będą mogli podziwiać zbiory w znacznie bardziej komfortowych warunkach.

Plany rozwoju i modernizacji muzeum zapowiadają się bardzo ambitnie i obejmują: przebudowę oddziału przy ul. św. Wawrzyńca 15; stworzenie nowego oddziału muzeum w zabytkowym hangarze przy ul. I. Stella-Sawickiego wraz z adaptacją przylegających terenów zielonych oraz przygotowanie zimowych atrakcji Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema.

Kwartał św. Wawrzyńca, gdzie mieści się główna siedziba Muzeum, wydaje się być przestrzenią całkowicie zakomponowaną i kompletną, w której niewiele da się zmienić – tym bardziej, że teren podlega ścisłej konserwatorskiej ochronie. Dlatego, planując powiększenie przestrzeni ekspozycyjnej projektanci zdecydowali się na zejście pod ziemię. Wykorzystane zostaną – po pogłębieniu – istniejące piwnice, ale także wydrążone zostaną całkowicie nowe podziemne sale. W efekcie przestrzeń wystawiennicza zwiększy się z obecnych 3.200 m2 do ok. 5.943 m2. Dzięki temu równolegle będzie można zaprezentować cztery wystawy stałe oraz co najmniej trzy wystawy czasowe. Co ważne – osobne dotychczas budynki zostaną połączone przeszklonymi nadziemnymi łącznikami, które pozwolą na komfortowe zwiedzanie ekspozycji bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. W tych przestrzeniach praktycznie od nowa będą stworzone wystawy stałe, a dodatkowo kompleksowej konserwacji poddanych zostanie kilka ważnych zabytków techniki, które muzeum udostępni zwiedzającym.

Wizualizacja siedziby głównej Muzeum Inżynierii Miejskie.

Z kolei na poprzemysłowym obszarze dawnego lotniska przy ul. I. Stella-Sawickiego, w zabytkowym hangarze otwarty zostanie nowy oddział muzeum, prezentujący przede wszystkim wielkogabarytowe zabytki techniki: tramwaje, autobusy, samochody ze zbiorów MIM, pojazdy służb technicznych. Zamiarem muzeum w dalszej perspektywie jest również stworzenie miejsca do prowadzenia prac badawczych, archiwizacyjnych i innych związanych z zabytkami techniki, szczególnie powiązanych z Krakowem. W kolejnym etapie działań, wokół hangaru powstanie ogólnodostępna przestrzeń zielona z przeznaczeniem na odpoczynek, relaks i edukację.
Jednocześnie, nie czekając na zakończenie remontu, MIM już w 2018 roku udostępni tymczasowo hangar zwiedzającym, prezentując w nim swoje wielkogabarytowe obiekty.

Wizualizacja nowego oddziału muzeum w zabytkowym hangarze na obszarze dawnego lotniska przy ul. I. Stella-Sawickiego.

Natomiast dzięki rozbudowie infrastruktury oraz części edukacyjnej sezonowego oddziału MIM-u – Ogrodu Doświadczeń udostępniona zostanie nowa, zimowa oferta edukacyjna, bazująca na specyficznych zjawiskach pogodowych, związanych głównie ze śniegiem i lodem. Projekt zakłada budowę ok. 28 nowych modeli edukacyjnych, m.in.: toru saneczkowego, formy do soczewek lodowych, modelu lawiny śnieżnej, czy skoczni.
Warto podkreślić, że dwa z realizowanych projektów zlokalizowane są poza ścisłym centrum miasta. W przypadku hangaru przy ul. Stella-Sawickiego mieszkańcy okolicznych osiedli zyskają zupełnie nowe miejsce atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.

Plan poszerzenia Ogrodu Doświadczeń.