06.11.2014

Nowa wystawa czasowa

Zapraszamy do odwiedzenia czasowej "Fotogramy Krakowa". Fotogramy udostępnione na ekspozycji ukazują Kraków w dobie przemian architektonicznych - miasto żywe, płynne, ulegające ciągłej zmianie.