02.06.2015

Plakaty z danymi

Na wystawie pokazane są plakaty prezentujące dane statystyczne i liczbowe. Projekty są rodzajem graficznego interfejsu wprowadzającego do wybranych zagadnień, takich jak np.: ilość personelu medycznego w Polsce, ilość instytucji kulturalnych, czy skład odpadów komunalnych. Wizualne struktury tworzą rodzaj sceny do prezentacji treści. Graficzne ujęcie tematu, pomimo oszczędności środków, odchodzi od formy tabeli, słupków i wykresów, prezentując informacje w bardziej frapującej formie. Projekty powstały w ramach zajęć z projektowania graficznego, na kierunku Grafika, i w ramach zajęć z komunikacji wizualnej na kierunku Wzornictwo, pod kierunkiem Przemysława Paliwody.

autorzy:

Dominika Bień, Helena Czerwińska, Patrycja Długosz, Krystian Górowski, Justyna Kadłubicka, Barbara Krawczyk, Ewa Krawiec, Joanna Kowalska, Jagoda Kubiela, Anna Kulpa, Mateusz Kurowski, Dorota Książek, Martyna Micał, Monika Orzeł, Angelika Pieczarka, Klaudia Polek, Irena Pregler, Gabriela Sowa, Weronika Sprynca, Katarzyna Sumara, Edyta Sztołut, Maria Świątkowska, Łukasz Święcicki, Paulina Włodarczyk.


miejsce: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15 (hala E)
wystawa otwarta w dniach: 02.06.2015 — 28.06.2015