18.03.2021 Magdalena Jabłońska

Prezydent Jacek Majchrowski zwiedził dziś nowe przestrzenie MIM

Profesor Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa zwiedził dziś główną siedzibę naszego Muzeum przy ulicy Św. Wawrzyńca 15. Piotr Gój -  Dyrektor Muzeum oprowadził Pana Prezydenta po nowych przestrzeniach, które powstały w wyniku kończącego się już projektu rewaloryzacji zabytkowej siedziby MIM.
Dwuletnia przebudowa bardzo zmieniła Muzeum; dwukrotnie powiększona została powierzchnia ekspozycyjna, która pozwoli na dobrą prezentację muzealnych zbiorów. Pan Prezydent był po wrażeniem tego, jak wiele przestrzeni muzealnej udało się zyskać. Wykorzystano te miejsca, które dotąd były nieużywane, a nawet więcej – wykopano całe podziemne miasto pod dziedzińcem muzeum.
Utworzone zostały też nowoczesne powiązania komunikacyjnie, dzięki którym powstać może funkcjonalny układ komunikacyjny oraz logiczny ciąg zwiedzania wszystkich hal.
Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli zaprosić zwiedzających na nowoczesne wystawy, które w ciekawy sposób zapoznają gości z historią inżynierii i techniki.


Projekt „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego Muzeum Nauki i Techniki” jest zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i rozwój zasobów kultury.


Galeria: Prezydent Jacek Majchrowski zwiedził dziś nowe przestrzenie MIM