10.05.2018 Magdalena Jabłońska

Projekt „Sounds of Changes”

Projekt „Sounds of Changes”


„Sounds of Changes” jest międzynarodowym projektem tworzonym przez muzea zainteresowane dźwiękowym wymiarem codzienności. Celem projektu jest dokumentowanie zmian zachodzących współcześnie w sferze dźwiękowej, które są związane z dynamicznym rozwojem technicznym i nowymi zjawiskami społecznymi. Przedsięwzięcie zakłada nagrywanie dźwięków, ich udostępnianie na otwartej licencji, a także popularyzację zagadnienia przemian krajobrazu dźwiękowego wśród szerokiej publiczności. Interesują nas przede wszystkim krajobrazy dźwiękowe, które zmieniają się pod wpływem nowych technologii, w tym także dźwięki współczesnych miast i obszarów (po)przemysłowych, które nabierają nowych funkcji.

„Sounds of Changes” powstaje jako wspólne europejskie przedsięwzięcie sześciu muzeów partnerskich:

Flygvapenmuseum (Szwecja)  – lider projektu http://www.flygvapenmuseum.se/languages/engelska/

Tehniški muzej Slovenije (Słowenia) http://www.tms.si/index.php?&lang=2

Werstas. The Finnish Labour Museum (Finlandia) http://www.werstas.fi/?lang=en

LWL-Industriemuseum (Niemcy) https://www.lwl.org/industriemuseum/english

Arbetets museum (Szwecja)  http://www.arbetetsmuseum.se/about-the-museum/

Muzeum Inżynierii Miejskiej (Polska)

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa.

Nagrania przygotowywane przez pracowników muzeów są udostępniane online na stronie internetowej projektu: http://www.soundsofchanges.eu/

„Sounds of Changes” jest kontynuacją poprzedniego europejskiego projektu dźwiękowego „Work with Sounds” z lat 2013-2015. Wówczas nagrywaliśmy dźwięki zabytkowych urządzeń, wyszukiwaliśmy i rejestrowaliśmy dźwiękowe ślady technik odchodzących w przeszłość. Wszystkie nagrania, które powstały w ramach „Work with Sounds”, są dostępne na stronie internetowej projektu „Sounds of Changes” – tworząc wspólnie wciąż rozwijającą się muzealną bazę dźwięków.