30.04.2018 Magdalena Jabłońska

Projekt - Zabytki sztuki inżynieryjnej bez tajemnic!

Miło nam poinformować Państwa, że projekt „Zabytki sztuki inżynieryjnej bez tajemnic – digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej” otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 483 915,12 zł.

W ramach projektu zostanie poddanych konserwacji, zdigitalizowanych i udostępnionych 178 obiektów muzealnych, w tym między innymi: samochód osobowy Polski Fiat 508 III Junak z 1936 r., prototyp samochodu Smyk z 1957 r., telewizor Wisła. Te trzy obiekty przejdą zarówno konserwację i digitalizację. 

Dofinansowanie przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na grudzień 2021 roku.