12.03.2019 Magdalena Jabłońska

Przebudowa Muzeum Inżynierii Miejskiej rusza pełną parą!

Podpisanie umowy jest ważnym etapem realizacji projektu pod nazwą „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Gminy Miejskiej Kraków. Realizacja projektu zakończy się w czerwcu 2021 r.

Do końca 2020 r., w wyniku adaptacji zabytkowego zespołu najstarszych zajezdni tramwajowych w Krakowie, mieszczących siedzibę Muzeum powierzchnia użytkowa przeznaczona na funkcje wystawiennicze i obsługę zwiedzających zwiększy się o ponad 2200 m2.

Zespół budynków Muzeum położony jest na terenie dawnej zajezdni tramwajowej i autobusowej. Kompleks zajezdni powstawał w latach 1882 – 1938 i był wielokrotnie przekształcany. Muzeum mieści się na terenie wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, dlatego praktycznie jedyna realna możliwość rozbudowy Muzeum to wydrążenie części podziemnej.

Inwestycja ma na celu powiększenie przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum oraz powiązanie komunikacyjne poszczególnych obiektów dla stworzenia logicznego ciągu zwiedzania i poprawienia jego komfortu. Przestrzeń ekspozycyjną w części podziemnej będą stanowić podpiwniczenie hali D oraz budynek podziemny L. Hala D – największy obiekt w zespole budynków dawnej zajezdni tramwajowej – w dalszym ciągu pozostanie główną salą ekspozycyjną, która dodatkowo prawie dwukrotnie powiększy swoją powierzchnię o część podziemną. Zrealizowany także zostanie wydrążony pod ziemią budynek L – pod częścią dziedzińca od strony ulicy Gazowej. Połączenie pomiędzy poszczególnymi halami Zajezdni zapewnią przełączki i przejścia podziemne. Na powierzchni tymczasem istniejąca przestrzeń zabytkowa zostanie oczyszczona ze zbędnych i wtórnych obiektów, takich jak blaszany garaż.

W najbliższych dniach planowane jest zatwierdzenie harmonogramu robót, przekazanie wykonawcy terenu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych.

Kolejnym etapem w ramach zadania, będzie realizacja wystawy stałej. MIM jest jednym z niewielu muzeów w Europie, które skupia się na zagadnieniach związanych
inżynierią miejską – i taka też będzie nowa wystawa stała, w całości poświęcona tej dziedzinie. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na opracowanie szczegółowej koncepcji realizacji wystawy stałej w muzeum. Otwarcie nowej stałej wystawy planowane jest na połowę roku 2021.


Oprócz wystawy stałej, po zakończeniu remontu pojawią przestrzenie na wystawy zmienne – nawet do czterech równocześnie, sale edukacyjne oraz sala konferencyjna dla
100 osób. Nie zabraknie sklepiku, kawiarni i szatni.

Trwający niemal dwa lata remont to trudny okres dla naszego Muzeum. Znaczna część terenu dawnej zajezdni zostanie wyłączona, w dyspozycji MIM-u zostaną tylko dwie hale E i F. Dlatego prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość, w zamian gwarantujemy, że końcowy efekt będzie wart oczekiwania. Mimo trwających prac budowlanych Muzeum nie zamknie swych wrót dla zwiedzających, dalej będzie można oglądać wybrane wystawy (np. „Tramwaje na Wawrzyńca”) czy też nowe ekspozycje – już 13 kwietnia br. planowany jest wernisaż wystawy „Uwaga! Nieprzyjaciel podsłuchuje. Kryptografia wczoraj i dziś”.

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Galeria: Przebudowa Muzeum Inżynierii Miejskiej rusza pełną parą!