24.02.2021 Magdalena Jabłońska

Rozpoczęły się prace budowlane w Hangar Czyżyny!

W styczniu 2021 roku rozpoczęły się prace budowlane w związku z naszą nową inwestycją: „Modernizacja zabytkowego hangaru wraz z budynkiem dawnej kotłowni przy oś. 2 Pułku Lotniczego 26a w Krakowie w ramach projektu p.n. Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego 4”. Projekt jest współfinansowany m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Inwestycja dotyczy rewitalizacji zabytkowego obiektu hangaru wpisanego do rejestru zabytków Miasta Krakowa, rewitalizacji sąsiadującego z hangarem budynku dawnej kotłowni, a także budowy podziemnego łącznika prowadzącego z hangaru do kotłowni, oraz zmiany sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej dla potrzeb instytucji kultury – Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.
Po pracach początkowych polegających na ogrodzeniu terenu inwestycji oraz zorganizowaniu zaplecza budowy, przystąpiliśmy do prac rozbiórkowych przybudówki zachodniej oraz wschodniej hangaru. Zakończenie prac rozbiórkowych zaplanowano na koniec lutego 2021.

W styczniu rozpoczęły się także prace murowe, polegające na zamurowaniu starych otworów okiennych na elewacji południowej oraz wschodniej hangaru. Od początku budowy trwają także prace wewnątrz hangaru polegające na skuciu kanałów żelbetowych oraz istniejącej posadzki. Wszelkie prace budowlane ze względu na wpisanie obiektu do rejestru zabytków prowadzone są pod okiem konserwatorów.
           

Galeria: Rozpoczęły się prace budowlane w Hangar Czyżyny!