14.08.2020 Joanna Pająk

Wkrótce rozpoczną się prace w Hangarze Czyżyny

Muzeum Inżynierii Miejskiej ogłosiło przetarg na rozbudowę i modernizację trzeciego oddziału.

Wzniesiony w latach 30. ubiegłego wieku zabytkowy i unikatowy hangar jest jednym z elementów infrastruktury dawnego Lotniska Kraków-Rakowice-Czyżyny. W 2009 r. został przekazany w użytkowanie Muzeum Inżynierii Miejskiej. Prace związane z modernizacją hangaru wraz z budynkiem dawnej kotłowni zaplanowano na lata 2020 – 2022. Aktualnie trwa przyjmowanie ofert na realizację tej inwestycji.

Po likwidacji portu lotniczego w 1963 r. hangar przy ulicy Stella - Sawickiego był użytkowany przez MPK w Krakowie. W budynku mieściła się zajezdnia autobusowa z warsztatami naprawczymi. Muzeum Inżynierii Miejskiej od kilku lat z wielką pieczołowitością zajmuje się odrestaurowaniem obiektu i przystosowaniem go do pełnienia funkcji trzeciego oddziału MIM.

Od 2015 roku prace nabrały tempa: w latach 2015/16 został wymieniony cały dach wraz z świetlikami, w roku 2017 odtworzono wrota w ścianie północnej o  łącznej powierzchni 370 m2, w 2018 r. natomiast uprzątnięto ogromną przestrzeń wokół budynku, wyburzono wtórne dobudówki i uporządkowano otoczenie oraz czasowo udostępniono zwiedzającym wystawę „Moto-historie” prezentującą motoryzacyjne zasoby Muzeum.

W 2019 tym roku uzyskano dofinansowanie projektu przebudowy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Prace, które zaplanowano na lata 2020 – 2022 obejmą: przebudowę i rozbudowę hangaru na potrzeby planowanej ekspozycji, przebudowę i rozbudowę kotłowni na cele muzealne, rozbiórkę wtórnie dobudowanych obiektów, wykonanie podziemnego łącznika pomiędzy hangarem a kotłownią. Całość w przyszłości zostanie udostępniona publiczności jako zabytek inżynierii miejskiej. 
W kolejnych latach planowane są prace modernizacyjne i konserwatorskie związane z budynkiem zwanym “domem lotnika”, a także terenem wokół hangaru.


Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, ogłoszenie dotyczące przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Inżynierii Miejskiej.

Szacowany koszt całkowity złożonego projektu – 16 019 488 zł

Wysokość dofinansowania ze środków GMK – 7 368 028 zł

Wysokość dofinansowania ze środków RPO WM - 5 198 126 zł