12.11.2019 Magdalena Jabłońska

Znamy zwycięzcę konkursu na koncepcję wystawy stałej w naszym muzeum!

W związku z planowanym na 2021 rok zakończeniem remontu siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej, muzeum ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji scenariuszowej i aranżacyjnej wystawy stałej. Autorem zwycięskiej koncepcji jest konsorcjum Koza Nostra Studio sp. z o.o. oraz Stellar Fireworks sp. z o.o.

Tematyka nowej wystawy obejmie wielowarstwowo ujętą inżynierię miejską, tkankę o złożonej strukturze, w której współdziałają dziedziny, takie jak m.in. gazownictwo, ciepłownictwo, drogownictwo, a także ekologia, komunikowanie się czy bezpieczeństwo.

Wystawa, koncentrując się na niedostrzegalnych na co dzień przez mieszkańców aspektach inżynierii miejskiej, ma pokazać, jak skomplikowanym organizmem jest współczesne miasto. Punktem wyjścia wystawy ma być człowiek i otaczająca go metropolia, a przedstawiony na ekspozycji rozwój miasta będzie uwzględniać walory historyczne i teraźniejsze oraz to, jak się odniesie do przyszłości oraz potencjalnych rozwiązań.

W spotkaniu, podczas którego zostały ogłoszone wyniki konkursu, wzięli udział Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Gój, dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej, Piotr Lewicki, przewodniczący sądu konkursowego oraz Katarzyna Łaput, sekretarz sądu konkursowego.

Zwycięzca konkursu ma pięć miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której zostanie ogłoszony przetarg na realizację wystawy.

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej jest częścią Programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko, na lata 2014–2020, działanie 8.1, oś priorytetowa: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.


Galeria: Znamy zwycięzcę konkursu na koncepcję wystawy stałej w naszym muzeum!