18.06.2001

Budownictwo pożarnicze w Krakowie do roku 1939

Wystawa została przygotowana we współpracy z Archiwum Państwowym w Krakowie, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Państwową Strażą Pożarną w Krakowie, Muzeum Pożarnictwa w Alwernii oraz Biblioteką Jagiellońską. Ekspozycja miała na celu przybliżenie tematyki rozwoju budownictwa pożarniczego, z naciskiem na jego rozwój w Krakowie.

Budownictwo pożarnicze w Krakowie do roku 1939, 18 czerwica – 30 września