12.06.2014

Kraków, miasto ambitne

Kraków, miasto ambitne. Inwestycje miejskie 2003 – 2014

Przedstawia ona 25 kluczowych inwestycji, które kształtują współczesne oblicze inżynierii miejskiej Krakowa. Przedsięwzięcia zgrupowano w czterech segmentach tematycznych: 
Ekologiczne miasto,
Infrastruktura kulturalna i sportowa,
Komunikacja miejska,
Infrastruktura drogowa.

Przebudowa newralgicznych rond: Mogilskiego, Grzegórzeckiego i Ofiar Katynia, modernizacja taboru tramwajowego i autobusowego, wdrożenie systemu Krakowskiej Karty Miejskiej oraz budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, powstanie Centrum Kongresowego ICE i Kraków Areny, unowocześnienie oczyszczalni ścieków, uruchomienie instalacji do nowoczesnej gospodarki odpadami, rozwój sieci ciepłowniczej i podniesienie jakości wody pitnej – to tylko niektóre z inwestycji zaprezentowanych na wystawie. 
 
Dzięki udostępnionym na wystawie 20 wywiadom filmowym zwiedzający mogą spojrzeć na miejską codzienność z perspektywy m.in. inżyniera ruchu, motorniczego, osób odpowiedzialnych za utylizację odpadów, badanie jakości wody pitnej i stanu powietrza. O wyzwaniach podczas projektowania i budowy sztandarowych obiektów kulturalnych i sportowych – Centrum Kongresowego ICE oraz Kraków Areny – opowiadają inżynierowie i architekt. 

Oryginalne elementy instalacji oraz modele pozwalają zajrzeć w niedostępne gołym okiem rejony miejskiej infrastruktury: do rur, którymi płynie do mieszkańców woda pitna i tych, którymi dystrybuowane jest ciepło sieciowe; pod powierzchnię ulicy i zielonego torowiska tramwajowego. Do zilustrowania procesu oczyszczania ścieków służą preparaty mikroskopowe oraz utrwalone i bezpieczne biologicznie próbki ścieków oraz osadów. 

Zwiedzający mogą sprawdzić swoją wiedzę o współczesnej inżynierii miejskiej Krakowa w quizie multimedialnym. Dla najmłodszych zaś przygotowano kącik edukacyjny, gdzie poprzez zabawę mogą wcielić się w rolę małych inżynierów, na przykład budując tunel drogowy lub układając estakadę. 

Organizatorem wystawy jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. 
Współorganizatorami wystawy są: Agencja Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie, Krakowski Holding Komunalny S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. 
Wystawa powstała przy wsparciu: Krakowskiego Biura Festiwalowego, Grupy ZUE S.A. oraz Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Komunalnych Sp. z o. o.

Patronat medialny nad wystawą sprawuje: Radio Kraków oraz TVP Kraków.

ZAGRAJ W GRĘ

Czas trwania wystawy 12 czerwca – 24 sierpnia 2014 r.