07.04.2016

LIVE'BOT

Cleverbot Carpentera to pierwszy program komputerowy, który pozytywnie przeszedł test Turinga.
Test ten określa sposób zdolności maszyny do posługiwania się językiem naturalnym, co ma
pośrednio dowodzić opanowanie przez nią umiejętności myślenia w sposób podobny do ludzkiego.
Po odbytej konwersacji aż 59,3% rozmówców przyznało, że jej uczestnikiem był człowiek.
Wynik testu w przypadku maszyny nie dowodzi jednoznacznie, że potrafi ona samodzielnie myśleć.
Carperter twierdzi, że należy odróżnić myślenie od inteligencji słowa. Otrzymany wynik nie jest
bezpośrednią przepustką do myślenia, a nota dla istoty ludzkiej na poziomie 63 % świadczy tylko
o tym, że człowiek nie jest stuprocentowym człowiekiem. Wystawa ma służyć namysłowi nad myślą
i jej pozornymi granicami, jakie tworzy ludzkie ciało.

Więcej o wystawie: www.violkakus.pl

    


                                                                                                               Ekspozycja dedykowana jest rozmówcy -
                                                                                                               maszynie Clev & odbiciu lustrzanemu. Wystawa czynna  od 7.04.2016 do 29.05.2016
 Autorka / Violka Kuś
 Kurator projektu / Krzysztof Siatka

Galeria: LIVE'BOT

LIVE'BOT
LIVE'BOT
LIVE'BOT
LIVE'BOT
LIVE'BOT
LIVE'BOT
LIVE'BOT