01.12.2005

Polskie radia i telewizory

Na pierwszej wystawie czasowej z cyklu „Technika w domu i w biurze” można było poznać historię wytwórczości radioodbiorników w Polsce. Eksponaty pochodziły zarówno ze zbiorów Muzeum jak również z kolekcji innych Muzeów oraz ze zbiorów prywatnych.

Polskie radia i telewizory, grudzień 2005 – marzec 2006