Polskie radia i telewizory

01.12.2005 - 30.03.2006

Na pierwszej wystawie czasowej z cyklu „Technika w domu i w biurze” można było poznać historię wytwórczości radioodbiorników w Polsce. Eksponaty pochodziły zarówno ze zbiorów Muzeum jak również z kolekcji innych Muzeów oraz ze zbiorów prywatnych.

Shape mission. Włoska szkoła projektowania samochodów

08.09.2005 - 31.10.2005

Na wystawie zaprezentowano nowoczesne włoskie samochody oraz plansze przybliżające zagadnienie projektowania samochodów.

Rowerem przez wieki

03.01.2005 - 17.08.2005

Wystawa prezentowała historię rozwoju roweru od jego najwcześniejszych początków. Zgromadzone eksponaty pozwalały prześledzić rozwój konstrukcji i rozwiązań technicznych stosowanych w rowerach.  Dużo miejsca poświęcono  historii roweru w Polsce. Dodatkowo zaprezentowano duży zbiór zabytkowych akcesoriów rowerowych tj. lampy rowerowe, hamulce, dzwonki, znaczki firmowe. Na ścianach prezentowane były historyczne plakaty o tematyce rowerowej. 

100 - lecie energetyki w Krakowie

01.09.2004 - 01.02.2005

Wystawa odbyła się w roku jubileuszu pierwszej krakowskiej elektrowni publicznej. Zaprezentowano archiwalne fotografie ukazujące m.in. wnętrza zakładu, plany sieci oświetlenia jak również obiekty związane z funkcjonowaniem elektrowni, np. liczniki prądu, żarówki i wiele innych. Druga, równoległa wystawa, dotycząca historii elektrowni, znajdowała się na terenie Zakładu Elektrycznego przy ul. Dajwór.