Christoph Krane Rzeźby

08.11.2011 - 08.01.2012

Christoph Krane to niemiecki artysta mieszkający i tworzący w Dusseldorfie i Krakowie. Przedstawione na wystawie abstrakcyjne prace to rzeźby z metalu. Zespawane -  zachowują swoje pierwotne kolory stali i rdzy, zyskując nową formę:  monumentalną, bądź lekką - kontrastującą z ciężarem tworzywa.

120 lat Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

14.10.2011 - 15.01.2012

Wystawa przygotowania z okazji jubileuszu Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego ukazywała dzieje i rozwój tej instytucji. Zaprezentowano m.in. historyczne fotografie, dokumenty archiwalne oraz sprzęt ratowniczy i medyczny wykorzystywany w krakowskim ratownictwie.  Wystawę zorganizowano wspólnie z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym oraz Muzeum Ratownictwa w Krakowie, z których to instytucji pochodzi większość  eksponatów.

Eco Design

07.10.2011 - 08.11.2011

Na wystawie zaprezentowano  kolekcję mebli – krzesła, lampy, fotele itp., wykonanych z plastikowych zakrętek przez studentów pracowni dr hab. Tomasza Wójcika Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wystawę przygotowano w ramach projektu „Zbieramyzakretki.pl – pomagając ludziom pomagamy naturze”.

Od Wandera do TEVA

23.09.2011 - 31.12.2011

80 lat Krakowskich Zakładów Farmaceutycznych, Wystawa ukazująca przemiany zachodzące w zakładach w ciągu 80 lat ich istnienia.

Czarnobyl po 25 latach foto-refleksje

22.09.2011 - 04.10.2011

Subiektywny i dokumentalne spojrzenie na obszar, gdzie miała miejsce katastrofa. Wystawa fotografii dr inż. arch. Marka Raweckiego, ukazującą Czarnobylską Elektrownię Jądrową i okolice w 25 lat po katastrofie jądrowej.

110 lat tramwaju elektrycznego w Krakowie

16.03.2011 - 30.06.2011

16 marca 1901 roku wyruszył na miasto po raz pierwszy tramwaj elektryczny, zastępując funkcjonujący od 1882 r. tramwaj konny. Temu wydarzeniu poświęcona była okolicznościowa wystawa rocznicowa, prezentując zachowane archiwalia (bilety sprzed 100 lat, regulamin konduktorski), fotografie i przedmioty trójwymiarowe.