Breakup

05.12.2014 - 22.03.2015

Wystawa naukowa w Muzeum Inżynierii Miejskiej pt. "Breakup" pokazuje oryginalne detektory, używane przez grupę krakowskich fizyków jądrowych do badania reakcji rozszczepienia deuteronu. Celem tych badań jest lepsze poznanie oddziaływań pomiędzy podstawowymi składnikami materii. W zrozumieniu prezentowanych zagadnień pomoże utworzona specjalnie do celów wystawy gra w technologii flash.

Energia

09.12.2014 - 08.02.2015

Niezwykłe prace Tomiego Ungerera, nazywanego przez niektórych Picassem ilustracji, od 12 grudnia do 8 lutego 2015 można oglądać w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (św. Wawrzyńca 15). Na wystawie prac artysty zatytułowanej Energia, widzowie zobaczą pełne polotu rysunki, świadczące o witalności i radości życia Tomiego Ungerera.

Wystawa Makiet Kolejowych

05.12.2014 - 07.12.2014

"Wystawa Makiet Kolejowych" to cykliczne spotkania, organizowane przez członków Krakowskiego Klubu Modelarzy Kolejowych i miłośników modelarstwa. Ze względu na rozległą formę, wymagającą dużej przestrzeni, ekspozycja usytuowana jest w budynku F - hali tramwaju elektrycznego, normalnotorowego.

Polskie mikrosamochody

01.09.2014 - 30.11.2014

Ich europejskie początki wywodzą się jeszcze z okresu międzywojnia; po 1945 r., w zubożonej wojną Europie, powstawały licznie jako kompromis między wygodą a ceną. Dziś pojawiają się jako kolejny „podręczny” samochód w rodzinie. Smyk, Mikrus, Polski Fiat 500 Topolino czy Norka 8 to prezentowane mikrosamochody polskiej konstrukcji. Zapraszamy na wystawę przybliżającą świat tych niezwykle ciekawych pojazdów, dostępną w muzeum do 30 listopada 2014 r.

Fotogramy Krakowa

06.11.2014 - 30.11.2014

Żyjemy w czasach tak wielkich przemian miasta, że zdjęcia wykonane w danym miejscu kilka lat temu dzisiaj już są zdjęciami historycznymi. Znikają urządzenia techniczne, skromne budynki, duże obiekty (także przemysłowe)...

Nie tylko z fabryki

31.07.2014 - 30.09.2014

Wystawa została zrealizowana we współpracy z fundacją Hackerspace Kraków oraz Małopolskim Stowarzyszeniem Krótkofalowców.