motokultura

Wystawa jest próbą kompleksowego przedstawienia historii motoryzacji ze szczególnym uwzględnieniem charakteru tego zjawiska w Polsce. Zróżnicowana tematyka obejmuje zarówno rozwój techniki i konstrukcji pojazdów, jak również ewolucję przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na wystawie poruszone zostaną także wyzwania z jakimi na przestrzeni dziejów stykał się właściciel pojazdu, m.in. związane z zakupem pojazdu, dostępem do paliwa i kosztami eksploatacji ...

INŻYNIERYJNY PORTRET MIASTA

Celem wystawy jest prezentacja i popularyzacja wiedzy o inżynierii miejskiej, czyli obszarze technicznej działalności człowieka, który pozostaje zazwyczaj poza zasięgiem wzroku użytkowników miejskiej infrastruktury...

SEKRETY FITOTRONU

17.12.2015 - 31.03.2016

Wystawa przygotowana we współpracy z Katedrą Fizjologii Roślin na Wydziale Rolniczo – Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytutem Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk.  Jest to kolejna wystawa z cyklu „Z pracowni krakowskich uczonych”. Tym razem prezentowane są badania skupione wokół problematyki odporności roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe ...

Siarka - złoto chemików

19.06.2015 - 28.02.2016

Celem wystawy „Siarka – złoto chemików” jest nie tylko przybliżenie zwiedzającym historii polskiego górnictwa siarkowego, ale także zaprezentowanie znaczenia tego pierwiastka dla nauki, przemysłu i kultury. Na wystawie prezentowane są m.in. oryginalne plany swoszowickiej kopalni, narzędzia górnicze, modele maszyn wydobywczych oraz minerały zawierające siarkę...

Aggregatus - Jacek Pasieczny - malarstwo

23.10.2015 - 15.11.2015

Prezentowane na wystawie obrazy Jacka Pasiecznego powstały w pracowni, są zestawem interesujących wizualnie form i kolorów. Ale nie tylko...

Plakaty z danymi

02.06.2015 - 28.06.2015

Zapraszamy na wystawę prac studentów wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie "Plakaty z danymi." Czytaj więcej...