Rozrusznik serca – zarys rozwoju technicznego

10.08.2016 - 31.10.2016

W ramach współpracy z Oddziałem Klinicznym Elektrokardiologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie został przygotowany pokaz pt. Rozrusznik serca – zarys rozwoju technicznego, jako kolejna wystawa z cyklu „Z pracowni krakowskich uczonych” ...

Edukacja i wychowanie na znakach pocztowych - piąty pokaz kolekcjonerski

01.06.2016 - 01.07.2016

Piąty pokaz kolekcjonerski. Pokaz przygotowany z myśłą o młodych pasjonatach techniki, aby zachęcić ich do kolekcjonowania znaczków pocztowych ...

Życie działaniem pisane
Tadeusz Polaczek-Kornecki 1885-1942

28.04.2016 - 30.10.2016

"Życie działaniem pisane" to wystawa poświęcona Tadeuszowi Polaczkowi Korneckiemu, jego pasjom, zainteresowaniom oraz życiu rodzinnemu.

LIVE'BOT

07.04.2016 - 29.05.2016

LIVE'BOT_ projekt artystyczno-badawczy nad treściami dialogowymi z maszyną, w oparciu o aplikację Cleverbot, realizowany w latach 2013-2016...

SEKRETY FITOTRONU

17.12.2015 - 31.03.2016

Wystawa przygotowana we współpracy z Katedrą Fizjologii Roślin na Wydziale Rolniczo – Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytutem Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk.  Jest to kolejna wystawa z cyklu „Z pracowni krakowskich uczonych”. Tym razem prezentowane są badania skupione wokół problematyki odporności roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe ...

Siarka - złoto chemików

19.06.2015 - 28.02.2016

Celem wystawy „Siarka – złoto chemików” jest nie tylko przybliżenie zwiedzającym historii polskiego górnictwa siarkowego, ale także zaprezentowanie znaczenia tego pierwiastka dla nauki, przemysłu i kultury. Na wystawie prezentowane są m.in. oryginalne plany swoszowickiej kopalni, narzędzia górnicze, modele maszyn wydobywczych oraz minerały zawierające siarkę...