Samochody wytwornego towarzystwa

07.11.2007 - 01.03.2008

Wystawa prezentowała kilkanaście reprodukcji fotografii udostępnionych nam przez słynne londyńskie Muzeum Wiktorii i Alberta. Zdjęcia zostały zrobione prze studio fotograficzne „Lafayette”, założone w 1880 r. w Dublinie przez Jamesa Stacka Laudera, posługującego się pseudonimem „James Lafayette”. Fotografie, głównie portrety elit społecznych, dumnie prezentujących się na tle swoich automobili i rezydencji rodowych,  odkryto przypadkowo w 1968 r. w trakcie robót budowlanych i przekazano Muzeum Wiktorii i Alberta.