Interaktywna gra CESA - "Graj z odkrywcami"

22.03.2011 - 17.04.2011

Wystawa objazdowa o charakterze gry multimedialnej, przygotowana wspólnie przez 5 partnerów europejskich, muzea techniki w Brnie, Lubljanie, Wiedniu, Budapeszcie i Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Uczestnicy gry mieli za zadanie odgadnięcie postaci wybitnych uczonych i wynalazców z krajów Środkowej Europy...

Zabytkowe zajezdnie tramwajowe w Polsce

02.10.2010 - 15.03.2011

Przeglądowa wystawa planszowa przedstawiała w syntetycznym skrócie charakter form architektonicznych oraz detali zarówno ozdobnych, jak użytkowych, w zabudowie zajezdni w wielu miastach polskich. Była to pierwsza próba całościowego przybliżenia zagadnienia historycznych zajezdni tramwajowych w Polsce.

Z garaży krakowskich kolekcjonerów

26.01.2011 - 10.03.2011

Krótka rozmowa z Iwo Wachowiczem – Asystentem w Dziale Historii Transportu w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. www.klassikauto.pl

Pismo i druk

19.04.2011 - 10.05.2011

Ekspozycja ukazuje historię pisma przedstawioną na znaczkach pocztowych oraz innych materiałach filatelistycznych. Tematyka wystawy nie skupia się tylko na samych dziejach pisma, pokazuje również przykłady kaligrafii np. arabskiej czy chińskiej; materiały piśmienne tj. papirus czy pergamin, prezentuje osobę Jana Gutenberga oraz innych słynnych drukarzy z różnych krajów.