LIVE'BOT

07.04.2016 - 29.05.2016

LIVE'BOT_ projekt artystyczno-badawczy nad treściami dialogowymi z maszyną, w oparciu o aplikację Cleverbot, realizowany w latach 2013-2016...

SEKRETY FITOTRONU

17.12.2015 - 31.03.2016

Wystawa przygotowana we współpracy z Katedrą Fizjologii Roślin na Wydziale Rolniczo – Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytutem Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk.  Jest to kolejna wystawa z cyklu „Z pracowni krakowskich uczonych”. Tym razem prezentowane są badania skupione wokół problematyki odporności roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe ...

Siarka - złoto chemików

19.06.2015 - 28.02.2016

Celem wystawy „Siarka – złoto chemików” jest nie tylko przybliżenie zwiedzającym historii polskiego górnictwa siarkowego, ale także zaprezentowanie znaczenia tego pierwiastka dla nauki, przemysłu i kultury. Na wystawie prezentowane są m.in. oryginalne plany swoszowickiej kopalni, narzędzia górnicze, modele maszyn wydobywczych oraz minerały zawierające siarkę...

Aggregatus - Jacek Pasieczny - malarstwo

23.10.2015 - 15.11.2015

Prezentowane na wystawie obrazy Jacka Pasiecznego powstały w pracowni, są zestawem interesujących wizualnie form i kolorów. Ale nie tylko...

Plakaty z danymi

02.06.2015 - 28.06.2015

Zapraszamy na wystawę prac studentów wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie "Plakaty z danymi." Czytaj więcej...

Breakup

05.12.2014 - 22.03.2015

Wystawa naukowa w Muzeum Inżynierii Miejskiej pt. "Breakup" pokazuje oryginalne detektory, używane przez grupę krakowskich fizyków jądrowych do badania reakcji rozszczepienia deuteronu. Celem tych badań jest lepsze poznanie oddziaływań pomiędzy podstawowymi składnikami materii. W zrozumieniu prezentowanych zagadnień pomoże utworzona specjalnie do celów wystawy gra w technologii flash.