11.06.2003

Zabawy z nauką

Wystawa do wypożyczenia
Muzeum Inżynierii Miejskiej

Wystawa „Zabawy z nauką” po sześciu latach funkcjonowania, zakończyła działalność w głównej hali zajezdni tramwajowej Muzeum Inżynierii Miejskiej i została przekształcona w wystawę objazdową.
„Zabawy z nauką” to wystawa interaktywna. Na specjalnie zaprojektowanych modelach typu hands-on każdy może samodzielnie wykonać proste doświadczenie bawiąc się i ucząc jednocześnie.
Tematyka wystawy została wybrana w oparciu o materiał szkolny z fizyki na poziomie gimnazjum.
Zwiedzający może znaleźć doświadczenia z następujących tematów:
1. elektryczność i magnetyzm: indukcja elektro-magnetyczna, przewodzenie prądu, silnik elektryczny, źródła prądu
2. hydrostatyka –prawo Pascala, prawo Archimedesa, naczynia połączone, lewar wodny
3. konstrukcje mostów – model mostu z przęsłem łukowym do budowania przez zwiedzających
4. ekologiczne sposoby wytwarzania energii elektrycznej: bateria słoneczna.

Wystawa wymaga około 100 m².
Instytucje zainteresowane wypożyczeniem wystawy prosimy o kontakt
dr Iwona Nowak
tel. 12 421 12 42, wew. 120
email: inowak[at]mimk.com.pl