Biblioteka Naukowa i Archiwum

Biblioteka Muzeum Inżynierii Miejskiej powstała w 1998 roku, a początek zasobowi bibliotecznemu dały książki gromadzone wcześniej przez Krakowskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Techniki. W ciągu 15 lat zebraliśmy ok. 4 tys. woluminów .

Gromadzony zbiór obejmuje publikacje z zakresu historii techniki, przemysłu, komunikacji, inżynierii miejskiej, historii drukarstwa i technik drukarskich, architektury, fotografii, budownictwa, budowy maszyn i samochodów, pojazdów konstrukcji polskiej i obcej, drogownictwa, telekomunikacji. W bibliotece gromadzimy także literaturę z zakresu historii i rozwoju inżynierii miejskiej, przemysłu i zakładów rzemieślniczych w Krakowie.

Zbiory są na bieżąco uzupełniane. Książki i czasopisma pozyskujemy w drodze zakupu, darów oraz wymian międzybibliotecznych.

Archiwum Muzeum Inżynierii Miejskiej, podobnie jak Biblioteka, powstało w 1998 roku.  W archiwum można znaleźć dokumenty i fotografie archiwalne obrazujące historię krakowskiego przemysłu, rzemiosła, zakładów usługowych, komunikacji oraz cracoviana.
Archiwalia oraz fotografie pozyskujemy w drodze zakupu i darów.

Ze zbiorów może skorzystać każdy zainteresowany, prosimy pamiętać, iż zbiory udostępniane są jedynie w czytelni po telefonicznym ustaleniu terminu - tel. 12 428 66 00 wew. 625 lub  515 410 602.  Aby skorzystać ze zbiorów należy okazać ważny dokument tożsamości, a w przypadku korzystania ze zbiorów Archiwum także pismo informujące, w jakim celu prowadzona jest kwerenda.
W Bibliotece i w Archiwum można  korzystać z własnego sprzętu (laptopy, aparaty cyfrowe).