Burza w próbówce

Będą potrzebne:
stężony kwas siarkowy VI
alkohol etylowy powyżej 90%
kryształek nadmanganianu potasu
probówka
okulary ochronne


Przebieg doświadczenia:
1. Do probówki wlewamy kwas siarkowy. Ciecz powinna zajmować ⅓ objętości probówki.
2. Następnie wlewamy do probówki alkohol etylowy. Należy robić to ostrożnie żeby ciecze się nie zmieszały, na szczęście kwas siarkowy ma o wiele większą gęstość niż alkohol, więc stworzenie chemokiny nie jest trudne.
3. Chemoklina to wyraźna granica między cieczami o różnych właśiwościach chemicznych, na przykład między wodą o różnym zasoleniu.
4. Następny krok to wrzucenie do probówki kryształka, lub kilku kryształków nadmanganianu potasu. Opadają one swobodnie przez alkohol i zatrzymują się na granicy faz cieczy.
5. Gasimy światło i możemy obserwować probówkę.

Na skutek reakcji nadmanganianu potasu z kwasem siarkowym powstaje między innymi ten który gwałtownie reaguje z alkoholem. To gwałtowne utlenianie alkoholu jest przez nas obserwowane jako błyski i trzaski.
Trzeba uważac zeby iskra nie wydostała się na powierzchnię gdyż może to spowodować zapalenie się alkoholu.

Doświadczenie przeprowadził: Bartek Oleszko - przewodnik Ogród Doświadczeń im. St. Lema