Członkostwo

Muzeum Inżynierii Miejskiej należy do organizacji:

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej

Dnia 12 czerwca z inicjatywy Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, przy wsparciu programowym Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, powołane zostało Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej.
Spotkanie założycielskie miało miejsce w Centrum Edukacji Więcej Biznesu NOWE GLIWICE w Gliwicach i poprzedzało konferencję powołującą FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ.

International Council of Museums (ICOM)Muzeum jest członkiem komitetu narodowego ICOM POLSKA oraz komitetu tematycznego CIMUSET - International Committee for Museums and Collections of Science and Technology. CIMUSET zrzesza muzea nauki i techniki z całego świata.

W 2015 roku po raz pierwszy członkowie komitetu CIMUSET gościć będą w Polsce. Muzeum Inżynierii Miejskiej będzie głównym organizatorem konferencji naukowej poświęconej dziedzictwu nauki i techniki. Partnerami w projekcie są Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Lotnictwa Polskiego.


Middle European Union of Technical Museums (MUT)

MUT to organizacja zrzeszająca muzea nauki i techniki Środkowej Europy. Od 1998 roku Muzeum jest aktywnym członkiem tej organizacji. W październiku 2014 r. Muzeum Inżynierii Miejskiej było już po raz drugi organizatorem corocznej konferencji członków MUT.


Rada Porozumienia SPiNSPOŁECZEŃSTWO POROZUMIENIE I NAUKA to grupa zawiązana w 2013 r. z inicjatywy Centrum Nauki Kopernik. SPiN skupia polskie centra nauki, muzea o profilu naukowo - technicznym oraz instytucje zaangażowane w nieformalną działalność edukacyjną. W 2016 roku wspólnie z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego byliśmy organizatorami corocznej konferencji "Integracja - Interakcja".