Hangar Czyżyny os. 2 Pułku Lotniczego 26a

Zabytkowy i unikatowy hangar jest jednym z kilku elementów infrastruktury dawnego Lotniska Kraków-Rakowice-Czyżyny. Został przekazany w użytkowanie Muzeum Inżynierii Miejskiej w 2009 roku.

Obecnie realizowany jest projekt zmodernizowania hangaru wraz z budynkiem dawnej kotłowni, którego celem jest stworzenie nowej przestrzeni ekspozycyjnej. Więcej informacji tutaj: KLIK


Hangar został wzniesiony w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Podczas II wojny światowej pełnił funkcje wojskowe, był dwukrotnie bombardowany. Do lat sześćdziesiątych budynek użytkowano zgodnie z przeznaczeniem – na początku jako hangar dla samolotów wojskowych, a później dla samolotów cywilnych. W roku 1963 port lotniczy został zlikwidowany, a obiekty zaczęły być użytkowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. W hangarze mieściła się zajezdnia autobusowa z warsztatami naprawczymi.