Zapraszamy do zapoznania się z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema

Lekcje w muzeum
Lekcje w Ogrodzie Doświadczeń