Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

rojekty MRPO - Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.


Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu.
Projekt realizowany w latach 2007 - 2013.

Projekt zakładał adaptację na cele kulturalne dawnych obiektów historycznej zajezdni tramwajowej przy ul. św. Wawrzyńca - siedziby Muzeum.
Przeprowadzono rewaloryzację siedmiu zabytkowych budynków dawnej zajezdni tramwajowej z drugiej połowy XIX i z początku XX wieku, jej zaplecza, dziedzińca i placu manewrowego. Zespół obiektów, leżący na terenie uznanym za pomnik historii "Kraków - historyczny zespół miasta" oraz umieszczonym na pierwszej Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, wpisano do Rejestru Zabytków w 1985 r. pod numerem A - 680.
W ramach realizacji projektu "Kwartał św. Wawrzyńca..." m.in. wzmocniono fundamenty budynków szachulcowych i murowanych poprzez palowanie, przeprowadzono konserwację drewnianej konstrukcji słupowo - ryglowej oraz więźby, wykonano konserwację cegły licowej i tynków, wykonano nowe pokrycia dachowe, zrekonstruowano stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano prace instalacyjne: sanitarne i elektryczne, w tym elektroniczne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru oraz włamania. Wykonano szereg prac ogólnobudowlanych, w wyniku których wnętrza dostosowano do realizacji funkcji kulturalnych.
Rewaloryzację przeprowadzono zachowując i eksponując elementy dziedzictwa przemysłowego, które stanowią o unikatowości zespołu. Odtworzono m.in. historyczne torowiska i uruchomiono ponownie, po ponad 40 latach, zajezdnię tramwaju elektrycznego normalnotorowego (1913 r.). Przywrócono w ten sposób zajezdni pierwotną funkcję, która doskonale współgra z funkcją kulturalną i muzealną.
W 2007 roku prace rewaloryzacyjne przeprowadzone przy hali tramwaju konnego wyróżnione zostały nagrodą im. prof. Janusza Bogdanowskiego. Jest to nagroda przyznawana corocznie od 2003 roku przez Stowaszyszenie Archi - Szopa za najlepszy nowy obiekt architektoniczny lub najlepszą adaptację starego obiektu architektonicznego.
Przeprowadzone prace konserwatorskie przyczyniły się do zachowania unikatowego dziedzictwa przemysłowego i wydobyły jego walory historyczne oraz urbanistyczno - architektoniczne. Umożliwiły zagospodarowanie obiektów i wykorzystanie ich do funkcji kulturalnych, w tym do innowacyjnych interaktywnych ekspozycji oraz wystaw z zakresu historii techniki.

Wartość projektu (finansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Gminę Miasta Kraków):
24 556 530,10 zł brutto.
Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: 11 672 167,35 zł

Ogród Doświadczeń w Krakowie - rozbudowa produktu turystyki kulturowej.

Projekt współfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, zrealizowany przez Muzeum Inżynierii Miejskiej.
Dzięki realizacji tego projektu Ogród Doświadczeń zyskał nowe możliwości na polu interaktywnej edukacji. Przed rokiem 2013 oferta Ogrodu skupiona była na prezentowaniu zjawisk z zakresu fizyki. Projekt pozwolił stworzyć obszary przyrodniczej edukacji wykraczające poza fizykę, które jednocześnie doskonale wkomponowały się w parkową przestrzeń.
Geo-gródek to nazwa ogródka geologicznego, w którym znalazło się 17 kilkutonowych skał. Ich wspólną cechą jest to, że występują w architekturze Krakowa, co pozwoliło wzmocnić walory edukacji geologicznej przez nawiązanie do obiektów bliskich każdemu mieszkańcowi regionu. Autorem koncepcji Geo-gródka jest prof. Jacek Rajchel z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, wysokiej klasy specjalista w dziedzinie geologii, popularyzator nauk przyrodniczych, autor książki „Kamienny Kraków”. Nowej ekspozycji towarzyszą również warsztaty, których uczestnicy mogą się zapoznać z własnościami skał czy metodami ich badania.
Zapachowo to usytuowana w północnej części Ogrodu ekspozycja sensoryczna, w której znalazły się kwiaty i zioła pobudzające zmysł zapachu. Róże, magnolie, piwonie, mięta, szałwia, lawenda i inne okazy cieszą oko zwiedzającego, ale przede wszystkim zwracają uwagę na zapach roślin oraz cel, który temu zapachowi przyświeca – przetrwanie gatunku, realizowane poprzez zwabianie owadów lub wręcz przeciwnie – ich odstraszanie.
Lem-birynt to z kolei nazwa zielonego labiryntu, w którym szukając wyjścia, znajdziemy również cytaty z twórczości patrona Ogrodu – Stanisława Lema. W refleksji nad nimi pomogą, rozmieszczone w labiryncie, stylowe ławki, wykonane z jednoczęściowych brył granitu strzegomskiego i drewna.
Projekt poprawił również jakość zaplecza sanitarnego Ogrodu Doświadczeń. Dwa, specjalnie zaprojektowane kontenery, pozwoliły rozwiązać szereg dotychczasowych problemów, łącznie z dostępnością toalet dla osób niepełnosprawnych. Poszerzono ofertę modeli edukacyjnych poprzez zakup kuli Zorba i bungee trampoliny. Urządzenia, które w innych miejscach służą jedynie rozrywce, w Ogrodzie umożliwiają refleksję nad zjawiskami przyrody poprzez stosowny system opisów.
W ramach projektu poszerzono ofertę warsztatowych zajęć edukacyjnych o „Ścieżkę Nocną” – serię eksperymentów realizowanych nocną porą, z zastosowaniem teleskopu, kamery na podczerwień, noktowizorów, światłowodów i materiałów świecących pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Grupy chcące skorzystać z takiej oferty mają również możliwość nocowania na terenie Ogrodu Doświadczeń pod namiotem.

Projekt zrealizowany został w latach 2012-2013, w roku 2012 - prace przygotowawcze, 2013 r. – realizacja (prace budowlane i aranżacyjne, zakupy urządzeń). Zgodnie z założeniami, całkowita jego wartość wyniosła 1 360 288,61 zł, z czego koszty kwalifikowane to 796 837,19 zł, koszty niekwalifikowane: 563 451,42 zł.
Koszty kwalifikowane inwestycji zostaną sfinansowana z dwóch źródeł:
- dotacji rozwojowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - 75,00% wartości kosztów kwalifikowanych,
- ze środków własnych Muzeum - 25,00% wartości kosztów kwalifikowanych.
Koszty niekwalifikowane zostaną sfinansowane ze środków własnych Muzeum.