Most Podgórski


Most zamknięto w 1925 r. z uwagi na planowaną budowę nowego mostu, czyli mostu Piłsudskiego. Rozebrano wtedy dotychczasowe przęsła mostu, a na filarach i przyczółkach zamontowano prowizoryczne przęsła kratowe z drewna, o trójkątnym układzie wiązań. Prace wykonał inż. J. Francos. Na początku lutego 1926 r. most ponownie oddano do użytku, ale tylko na czas przejściowy. Za przejście i przejazd mostem pobierano opłaty, aby w ten sposób pozyskać nieco środków na budowę Mostu Piłsudskiego. Rozbiórkę mostu zasadniczo zakończono w 1936 r., kiedy rozebrano przęsła, ale filary usunięto dopiero w połowie lat 50. XX wieku. Do dnia dzisiejszego zachowały się kamienne przyczółki ujęte w górny mur bulwarów wiślanych.

Dziś na miejscu mostu znajduje się kładka Ojca Bernatka.


Szerzej:

J. Purchla, Krakowskie mosty wiślane i ich znaczenie dla rozwoju przestrzennego miasta w XIX i XX w., „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie”, T.XV, R.:1981

M. Rożek, Mosty Krakowa, Kraków 2002

R. Ingarden, Ochrona Krakowa przed powodzią Wisły. Odczyt wygłoszony w streszczeniu na ogólnem zebraniu VI-ego zjazdu Techników Polskich w Krakowie 14.09.1912, odbitka z Pamiętnika VI Zjazdu Techników Polskich, Kraków 1916

W. Brzoskwinia, B. Krzaczyńska, Mosty wiślane /w:/ Mosty Krakowa do 1945 r. Katalog wystawy Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Kraków 2002