Muzeum

Muzeum Inżynierii Miejskiej jest instytucją kultury Miasta Krakowa, która zajmuje się gromadzeniem zbiorów z zakresu historii i rozwoju techniki. Siedzibą główną muzeum jest Zajezdnia przy ul. Wawrzyńca 15. Posiada dwa oddziały: Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema i Hangar Czyżyny.


Historia powstania Muzeum

Muzeum Inżynierii Miejskiej zostało powołane do istnienia 1 października 1998 roku przez Gminę Kraków, a jako siedzibę otrzymało zabytkowe hale najstarszej krakowskiej zajezdni tramwajowej.

Pierwsze plany powstania Muzeum sięgają roku 1975 i obchodów stulecia krakowskiej komunikacji miejskiej. Duży wkład w organizację nowej jednostki muzealnej wniosła Sekcja Historyczna, działająca od 1984 roku przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie (jej pierwszym kierownikiem był Jan Koźmic). Starania członków Sekcji doprowadziły w roku 1985 do wpisu zespołu architektonicznego zajezdni tramwajowych przy ul. św. Wawrzyńca do rejestru zabytków Krakowa pod numerem A - 680.

W tworzenie nowego muzeum zaangażowane były również osoby zrzeszone w innych instytucjach związanych z techniką, jak np. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji czy Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej. Nie sposób przecenić roli powstałego w 1990 roku Krakowskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków Techniki, którego działania znacznie przyspieszyły organizację muzeum techniki w Krakowie.

Ważnym dniem w historii tworzenia muzeum był 15 lutego 1994 roku, kiedy to w hali zajezdni tramwaju elektrycznego wąskotorowego z 1901 roku przy ul. św. Wawrzyńca utworzono Składnicę Taboru Zabytkowego przy MPK Kraków Sp. z o.o. Zbiory Składnicy, jak i samo miejsce, stały się zaczątkiem Muzeum Inżynierii Miejskiej.

Z chwilą powstania Muzeum rozpoczęto proces rewaloryzacji poszczególnych budynków oraz przystosowanie ich do celów muzealnych. W 2000 roku rozpoczęto renowację wozowni tramwajów elektrycznych wąskotorowych, warsztatów oraz elektrowni – jest to obecna hala D. Następnie, w latach 2006-2007, remontowano wozownię tramwaju konnego, czyli obecną halę E. Natomiast w latach 2007-2008 odnowiono halę z 1912 roku, wybudowaną jako garaż dla tramwajów elektrycznych normalnotorowych (obecna hala F). Doprowadzono do tej hali szyny, co połączyło muzeum z trakcją miejską i umożliwiło „ożywienie” zabytkowych tramwajów, które od czasu do czasu wyjeżdżają na krakowskie ulice jako Krakowska Linia Muzealna.

Lata 2008-2009 to rewaloryzacja dawnej siedziby Krakowskiej Spółki Tramwajowej, budynku z 1882 roku, pełniącego obecnie funkcję siedziby administracji Muzeum. W kolejnych latach zajmowano się odnowieniem magazynów, pochodzących także z 1882 roku. Zadbano także o dziedziniec muzealny, m.in. zdejmując jego wierzchnią warstwę.

W ostatnim czasie Muzeum przeszło gruntowną modernizację w ramach realizacji projektu unijnego „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki.”
W wyniku realizacji projektu zespół budynków siedzibie Muzeum przy ul. św. Wawrzyńca 15 został zmodernizowany i rozbudowany. Utworzone zostały nowoczesne - naziemne i podziemne - powiązania komunikacyjnie, dzięki którym powstał funkcjonalny i logiczny układ zwiedzania wszystkich hal. Zmodernizowano całość, a nawet więcej; wykopano podziemne miasto tworząc kondygnację podziemną „-1” pod halą D, a także pod dziedzińcem muzeum. Dzięki temu aż dwukrotnie powiększona została przestrzeń ekspozycyjna Muzeum – obecnie to już około 6 tys. m2. Nowe możliwości lokalowe pozwolą na dalszy rozwój instytucji. Powstanie tu narracyjna wystawa stała prezentująca rozwój inżynierii i techniki.

Polecamy film "Podziemne miasto" pokazujący efekty realizacji projektu.