Muzeum bez barier

W Muzeum Inżynierii Miejskiej wierzymy, że każdy ma prawo do równego uczestnictwa w kulturze, dlatego podejmujemy działania, by była ona w pełni gotowa do przyjęcia każdej osoby, która chce odwiedzić naszą placówkę.


OFERTA EDUKACYJNA
1) oferta dla osób z dysfunkcją wzroku: 

Istnieje możliwość umówienia się na grupowe lub indywidulane oprowadzanie. Zwiedzanie ekspozycji Muzeum z przewodnikiem trwające około godziny zegarowej. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą poruszać się po wszystkich dostępnych wystawach w obecności psa przewodnika.

 2) oferta dla osób z dysfunkcją słuchu:

Muzeum Inżynierii Miejskiej nie posiada pętli indukcyjnej.

Istnieje możliwość umówienia się na grupowe lub indywidualne oprowadzanie oraz warsztaty tłumaczone na PJM. Zwiedzanie ekspozycji Muzeum z przewodnikiem trwające około godziny zegarowej. Prosimy o kontakt z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Grupy zorganizowane zapraszamy na lekcje muzealne, warsztaty i zajęcia w ramach projektu SPINaj naukę.

Więcej informacji o projektach  i prowadzonych zajęciach edukacyjnych znajduje się na stronie: www.mim.krakow.pl w zakładce EDUKACJA.

3) oferta dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Zajęcia edukacyjne i spacery prowadzone dla tej grupy zwiedzających umożliwiają poznanie historii miejsca w oparciu o prezentowane zbiory i dostępne wystawy czasowe. Zwiedzanie lub spacer z przewodnikiem trwa około godziny zegarowej. 

Wszystkie przybywające grupy prosimy o informację o ilości Zwiedzających poruszających się na wózkach w celu przygotowania sal wystawowych i warsztatowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji i zajęć można uzyskać: mailowo: rezerwacja@mim. krakow.pl lub telefonicznie: (poniedziałek - piątek – 8.00-16.00) – 12 428-66-00 wew. 11


POLITYKA CENOWA
Bilety ulgowe przysługują osobom z niepełnosprawnościami wraz z asystentami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dokumentem potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Cena biletu ulgowego w Muzeum Inżynierii Miejskiej wynosi 14 zł. Cena biletu ulgowego w Ogrodzie Doświadczeń wynosi 11 zł. Posiadacze karty Kraków dla Rodziny z „N”  uprawnieni są do zakupu biletu z 50 % zniżką. 

Zapraszamy również z psem przewodnikiem.

 

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI
Osobą, która przyjmuje rezerwacje, udziela pomocy i wskazówek dotyczących wizyty w Muzeum jest Kierownik Działu Edukacji i Obsługi Wystaw - Katarzyna Zielińska. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (katarzyna.zielinska@mim. krakow.pl) lub telefoniczny: 515 411 413ZARZĄDZENIE NR 65/2021 Dyrektora Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postepowania z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej, architektonicznej lub dostępności informacyjno – komunikacyjnej - KLIK