PRACA NA STANOWISKU EDUKATOR

DYREKTOR MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
ogłasza nabór na stanowisko EDUKATOR w Muzeum Inżynierii Miejskiej.

Praca w terminie od 1 maja do 31 grudnia 2017.
Prosimy o zgłoszenia mailowe na adres: muzeum[at]mim.krakow.pl

Zatrudniającym jest Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków.
Zatrudnienie następuje na podstawie umowy – zlecenia.

Warunkiem podjęcia do pracy na stanowisku edukatora w Muzeum Inżynierii Miejskiej jest spełnienie następujących warunków:
1. Przesłanie CV ze zdjęciem na adres mailowy: muzeum[at]mim.krakow.pl do dnia 20.04.2017.
Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.
2. Pozytywne zdanie egzaminu obejmującego zakres wiedzy o wystawach Inżynieryjny Portret Miasta i Wokół koła na podstawie przesłanych przez pracodawcę  materiałów oraz publiczną demonstrację dowolnego eksperymentu na wystawie interaktywnej Wokół koła.
Preferowane cechy kandydata: dobry kontakt z grupami dzieci i młodzieży, uprzejmość, duży zasób wiedzy o zjawiskach z zakresu przyrody.

Wyboru kandydatów dokonuje Dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej na podstawie:
- oceny merytorycznej kandydatów
- oceny kandydatów pod kątem wymogów formalnych.