Ogród Doświadczeń im. St. Lema, al. Pokoju 68

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema to pierwszy oddział Muzeum Inżynierii i Techniki. Powstał we wrześniu 2007 r., a od kwietnia 2008 r. jest częścią Muzeum.

Mieści się przy Alei Pokoju 68 i obejmuje obszar 6 hektarów. Wśród parkowej zieleni znajduje się obecnie ponad 100 stanowisk do wykonywania prostych eksperymentów fizycznych z dziedziny akustyki, mechaniki, hydrostatyki i optyki oraz Zapachowo, LEMbirynt i ogródek geologiczny.

Więcej informacji: KLIK

Polecamy MIMCAST, w którym dr Rafał Sworst przypomina historię powstania Ogrodu Doświadczeń - więcej