Partners

Partners:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. - ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków,
Centrum Nauki "Kopernik" – ul. Mokotowska 17, 00-640 Warszawa, tel.: 22 492 05 05,
Krakowskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Techniki (KTOZT) – ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków


Friendly institutions:
Museum Techniki i Przemysłu w Warszawie [Technology and Industry Museum in Warsaw]
Museum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, [Technology and Communication Museum in Szczecin]
Museum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie, [National Museum of Agriculture and Food Industry in Szreniawa]
Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń (TPOD) [Friends of Experience Garden Society]
Instytut Transportu Samochodowego (ITS) [Car Transport Institute]
Naczelna Organizacja Techniczna. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT) [Supreme Technical Organisation. Federation of Scientific and Technical Associations]
Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych (KKMK) [Kraków Railway Model Builders Club]
Nostalgiewelt Eggenburg  (Das Museum am Hauplatz von Eggenburg)
Telewizja Polska S.A. [Polish Television]
Urząd Dozoru Technicznego [Technical Supervision Authority]
Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT NOT) [NOT Kraków Council]
Lanciaklub,
Museum Energetyki i Techniki w Wilnie, [Museum of Power Industry and Technology in Wilno]
 Ochotnicza Straż Pożarna Museum Ratownictwa w Krakowie,  [Voluntary Fire Department of the Museum of Emergency Services in Kraków]