Partnerzy

Partnerzy:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie


Centrum Nauki Kopernik


Portal internetowy Rodzinny KrakówKrakowskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Techniki


Zaprzyjaźnione instytucje:
Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie
Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie
Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń (TPOD)
Instytut Transportu Samochodowego (ITS)
Naczelna Organizacja Techniczna. Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych (NOT)
Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych (KKMK)
Nostagiewelt Eggenburg (Das Museum am Hauplatz von Eggenburg)
Telewizja Polska S.A.
Urząd Dozoru Technicznego
Lanciaklub
Muzeum Energetyki i Techniki w Wilnie
Ochotnicza Straż Pożarna Muzeum Ratownictwa w Krakowie