PRACA na stanowisku INSTRUKTOR

DYREKTOR MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
ogłasza nabór na stanowisko INSTRUKTOR w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema.
Praca w terminie od 20 kwietnia do 31 października 2017.
Prosimy o zgłoszenia mailowe na adres:

 

Zasady rekrutacji instruktorów do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema na sezon 2017.
Zatrudniającym jest Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków.
Zatrudnienie następuje na podstawie umowy – zlecenia.

Warunkiem podjęcia do pracy na stanowisku instruktora w Ogrodzie Doświadczeń jest spełnienie następujących warunków:

1. Przesłanie CV ze zdjęciem na adres mailowy: biuro@ogroddoswiadczen.pl do dnia 22.02.2017.
Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

2. Pozytywne zdanie egzaminu obejmującego zakres wiedzy o wszystkich urządzeniach znajdujących się w Ogrodzie Doświadczeń na podstawie przesłanych przez pracodawcę  materiałów oraz publiczną demonstrację dowolnego eksperymentu fizycznego. Preferowane cechy kandydata: dobry kontakt z grupami dzieci i młodzieży, uprzejmość, duży zasób wiedzy o zjawiskach z zakresu przyrody.

Wyboru kandydatów dokonuje Dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej na podstawie:
- oceny merytorycznej kandydatów
- oceny kandydatów pod kątem wymogów formalnych.