Program konferencji

16 MARCA 2016, ŚRODA

10:00-12:00 Rejestracja uczestników konferencji - hala D1 oraz poczęstunek - hala D5
12:00-12:45 Otwarcie konferencji, hala F
12:45-13:30 Wykład wprowadzający „Do kogo, jak, i po co popularyzować wiedzę na temat inżynierii biomedycznej?”
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, www.uci.agh.edu.pl
13:30-15:00 Obiad, hala D5
15:00-16:30 Sesje równoległe I
@Follow us! Jak wzbudzić pozytywny sentyment w mediach społecznościowych?– warsztat, SESJA I-A, hala D2
Moderator
Marcin Centkowski, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń
 • Agata Steifer, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
 • Maja Banaszczyk, Centrum Nauki EXPERYMENT, Gdynia
Sesja dotyczy roli mediów społecznościowych w działalności instytucji popularyzujących naukę (IPN). W pierwszej części prelegenci podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzenia serwisów w mediach społecznościowych (FB, Twitter, Pinterest, G+, You Tube), monitoringu i działania w sytuacjach kryzysowych oraz korzystania z aplikacji umożliwiających promocję działalności. W drugiej części sesji zostanie wykorzystana gra symulacyjna „Karuzela”, w której, przy udziale uczestników, spróbujemy odpowiedzieć m.in. na pytania: „Jaki powinien być serwis IPN w mediach społecznościowych?”, „Jak efektywniej promować naukę z wykorzystaniem mediów społecznościowych?”, „Jak umacniać swoją pozycję/pozytywny sentyment w mediach społecznościowych?”, „W jaki sposób nie prowadzić serwisu społecznościowego IPN?”, „Jak wykorzystać media społecznościowe przy powstawaniu IPN?”.
Dzięki sesji - zarówno młode instytucje, jak i te dłużej działające w obszarze edukacji nieformalnej - będą mogły zdobyć wiedzę, w jaki sposób wykorzystać media społecznościowe w swojej działalności, pozyskać nowych/utrzymać stałych użytkowników.
 
Edukacja humanistyczna w centrach nauki – SESJA I-B, hala F
Moderator
Marcin Klebba, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
 • Renata Pater, Instytut Pedagogiki Uniwersytet Jagielloński - Edukacja kulturalna wobec wyzwań współczesności a centra nauki
 • Anna Knapek, Muzeum Narodowe w Warszawie, Interakcja i edukacja dzięki multimediom w muzeach sztuki na przykładzie galerii Faras
 • Anna Baczko-Dombi, Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk w Warszawie, Pułapki etykietowania w edukacji – „humaniści” i „umysły ścisłe”
Paneliści opowiedzą o sposobach interaktywnego prezentowania humanistycznych tematów w ich muzeach, centrach nauki i wystawach. Wspólnie zastanowimy się czy centra nauki należą tylko do nauk ścisłych? Co mogą zaoferować nowe technologie we wzbogaceniu oferty wystawowej? Wraz z rozwojem multimediów i nowych form ekspozycji, zwiększa się interaktywność. Do dzisiaj w wielu centrach nauki eksponaty nawiązujące do historii, prezentują ją z perspektywy historii techniki. Niewiele jest eksponatów bezpośrednio archeologicznych i historycznych, które są jednocześnie atrakcyjnie interaktywne. Czy rzeczywiście nauki humanistyczne muszą być prezentowane w żelaznym gorsecie dyktanda nauk ścisłych wymagających obrazowanie jakiegoś zjawiska językiem matematyki, myśli technicznej i inżynierii? Podczas sesji postaramy się znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania oraz zaproponować następny krok w nieformalnym nauczaniu nauk humanistycznych.

16:30-16:45 Przerwa kawowa, hala D5
15:00-19:00 Spotkanie Rady Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN, hala D3
16:45-18:15  Sesje równoległe II
Spotkajmy się w centrum nauki – SESJA II-A, hala D2
Moderator
Paweł Barczyński, EC-1, Łódź
 • Sylwia Mularczyk, Energetyczne Centrum Nauki, Kielc
 • Piotr Giemborek, Fabryka Dekoracji, Kraków
 • Ewa Wójcik, Stowarzyszenie ExploRES, Rzeszów
Centra Nauki i Techniki są miejscami, gdzie nie tylko spędza się miło wolny czas, ale przede wszystkim doświadcza się spotkania z nauką, zaprezentowaną w sposób przystępny, otwarty, przyjazny i jednocześnie atrakcyjny. Wiek osób biorących udział w zwiedzaniu jest oczywiście zróżnicowany – od osób bardzo młodych po seniorów. Ale okazuje się, że odsetek seniorów w grupie osób zwiedzających jest zadziwiająco niski. Tym bardziej, że według prognoz demograficznych, już niedługo, będzie nas – przyszłych seniorów, ponad jedna trzecia całego społeczeństwa.
Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy? Jakie bariery należy pokonać, aby będąc seniorem, odnaleźć w centrach nauki coś dla siebie? Jak do seniorów dotrzeć, jak zachęcić, i wreszcie co zaproponować, aby wizyta była na tyle wartościowa, aby się jej podjąć? Jakie działania mogą pomóc w procesie włączania seniorów nie tylko w grupę osób zwiedzających, ale również współtworzących centra nauki? Na te, oraz wiele innych pytań spróbujemy znaleźć odpowiedzi w dyskusji, wzbogaconej próbą postawienia się w roli seniorów.

Make czy think – Jak wybrać właściwy model działań hands-on dla własnego centrum nauki? – SESJA II-B, hala F
Moderator
Anna Charko, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
 • Maciej Chart-Olasiński, Wytwórnia Kraków
 • Piotr Warchoł, Garaż Złożoności, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Wojciech Karcz, FabLab@School, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
 • Michał Rączka, Majsternia, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
 • Karolina Perrin, Design Thinking, Klub Szalonych Wynalazków, MakerSpace Kraków
Sesja przedstawia 5 różnych modeli działań, wywodzących się korzeniami z ruchu makers, ale będących na różnych krańcach skali - pomiędzy podejściem typu "make>>>think" i "think>>>make": FabLab@School - projekt wdrażany w Koperniku, z przeznaczeniem dla klas szkolnych, promujący tzw. STEAM w edukacji; Garaż złożoności - maker space dla naukowców - od fizyków po biologów; Majsternia - przedszkole myślenia w Koperniku (które działa pod hasłem myślisz lepiej niż myślisz), gdzie nie ma gotowych odpowiedzi; design thinking – metoda, w której do rozwiązania dochodzi się m.in. przez wielokrotne prototypowanie; Wytwórnia Kraków - maker space jako inkubator projektów m.in. biznesowych oraz przestrzeń do działań wg instrukcji.
Uczestnicy dzielą się na 5 grup warsztatowych - każdy na podstawie wcześniej otrzymanych materiałów wybiera grupę. Prowadzący pełnią w każdej grupie dwie role: coachów wspierających pracę warsztatową i ekspertów od zakładania i prowadzenia miejsc/działań z wykorzystaniem przedstawionych metod pracy. Każdy stół warsztatowy będzie więc mini-kawiarnią, przy której toczyć się będzie rozmowa o kulisach danego przedsięwzięcia. Prowadzący będą otwarci na pytania o to, jak założyć "coś takiego" u siebie, jakie trzeba mieć zasoby, ile to kosztuje, jakie są pułapki, dla jakiej publiczności jest dany format, itd.
Do udziału zapraszamy praktyków: projektowania przestrzeni, projektowania interakcji, organizowania i prowadzenia wystaw i warsztatów, edukatorów, przedstawicieli marketingu i komunikacji.
 
20:00-22:00 Zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, poczęstunek
Kraków, ul. Jagiellońska 15, dojazd do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego we własnym zakresie


17 MARCA 2016, CZWARTEK

09:00-10:30 Naukowy bazar - sesja plenarna, hala D2
Sesja będzie mieć charakter pikniku naukowego. Przedstawiciele instytucji występujących w sesji podzielą się widowiskowymi eksperymentami i pokazami o szczególnych walorach edukacyjnych.
Instytucje występujące w Naukowym bazarze:
 • Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
 • Centrum Nauki Kopernik
 • Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
 • Fundacja Profesora Ciekawskiego
 • Fundacja Uniwersytet Dzieci
 • Instytut Badań Kompetencji
 • Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Szczecinie
 • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema
 • Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes”

9:00–11:15 Speed–dating z Małopolskim Centrum Nauki. Jak rozkochać Małopolan w twórczej edukacji? hala D3
Trenerzy
 • Piotr Kossobudzki, Inter-Aktyw
 • Karolina Perrin, KarekDesign
 • Magdalena Wierzańska, KarekDesign
 • Aleksandra Krzanowska, Czerwony Konik
Z pociągu do wiedzy i miłości do nauki powstaje w Krakowie Małopolskie Centrum Nauki. Wnieś swój niepowtarzalny wkład w tworzenie MCN – tętniącego życiem serca nowoczesnej edukacji w Małopolsce. Co sprawi, że to serce będzie biło mocniej?
W atmosferze nieskrępowanych rozmów możecie podzielić się z nami swoimi doświadczeniami w zakresie popularyzacji nauki – Co kreci? Co się sprawdza? Czego brakuje?
Chcielibyśmy przedyskutować z Wami m.in. nasze pomysły na działania programowe, najważniejsze cele, sposób zdefiniowania naszych odbiorców, możliwości współpracy. My powiemy Wam o Małopolsce – o jej tożsamości i unikalnym potencjale - fundamentach Małopolskiego Centrum Nauki (MCN), a także o naszych koncepcjach istnienia i roli Centrum w przyszłości.
Zapraszamy do kontaktu z nami w formule szybkich randek - nie tracąc cennego czasu możecie przy kawie podzielić się z nami swoimi opiniami i pomysłami. Zajrzyjcie do nas chociaż na chwilę podczas przerw lub sesji.

10:30-11:15 Przerwa kawowa, hala D5
11:15-12:45 Komunikacja naukowa w centrum nauki – sesja plenarna, hala F
Moderator
Piotr Żabicki, Uniwersytet Jagielloński, Dział Promocji i Informacji UJ, Kraków
 • Katarzyna Potyrała, prof UP, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Przenikanie nauki do szerokiej przestrzeni publicznej - o komunikacji i mediacji naukowej
 • Wiktor Gajewski, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, Modele komunikacji naukowej w działaniu – przegląd doświadczeń Centrum Nauki Kopernik
Sesja dotyczyć będzie powiązań między środowiskiem akademickim a popularyzacją wiedzy i promocją badań, które to realizowane są poza uczelniami, szczególnie w centrach nauki. W jej trakcie słuchając referatów skoncentrujemy się na tych aspektach komunikacji naukowej, które umożliwiają przenikanie nauki do sfery pozaakademickiej oraz zobaczymy, jak różne modele komunikacji naukowej sprawdzają się w praktyce Centrum Nauki Kopernik. Dyskusja będzie zogniskowana także na takich kwestiach jak:  czerpanie przez centra nauki z potencjału uczelni, wzajemne porozumiewanie się (bariery, korzyści) i uzupełnianie się działań popularyzatorów i środowiska naukowców-badaczy. Spróbujemy także porozmawiać o tym, jak wypracowane przez centra nauki modele interakcji z odbiorcą mogą być pomocne w praktyce naukowej (dydaktyce, promocji). Rozważanie te mogą stać się filarem do rozmowy o działaniach uczelni (w tym szczególnie jednostek odpowiedzialnych za promocję nauki) oraz o kształcie obecnych i przyszłych centrów nauki – w tym Małopolskiego Centrum Nauki. Przedstawiciel środowiska nauki Pani prof. UP Katarzyna Potyrała, poruszy zagadnienia dotyczące kultury naukowej i animacji kultury przyrodniczej w kontekście teorii i praktyki komunikacji naukowej i popularyzacji wiedzy. Zainicjuje rozważania mające na celu wykazanie, że kultura naukowa i dydaktyka nauk przyrodniczych zachodzą na siebie i wzajemnie się uzupełniają, a kultura naukowa jawi się jako składnik nowego stosunku do wiedzy naukowej, wpływający na kształtowanie się koncepcji u osób uczących się. Wybrane przykłady będą próbą ukazania, że nieustanne poszukiwanie dróg prezentacji i metod aktywizacji publiczności jest kluczowe dla kształtowania postaw społecznych względem różnych obszarów wiedzy. Dodatkowo zostaną przedstawione założenia projektu związanego z nową ścieżką rozwoju zawodowego nauczycieli-przyrodników, animatorów społeczności lokalnej i mediatorów-specjalistów w zakresie informacji i komunikacji naukowej.

12:45-14:15 Obiad, hala D5
13:00–18:00 Speed–dating z Małopolskim Centrum Nauki. Jak rozkochać Małopolan w twórczej edukacji? Organizator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, hala D3

14:15-15:45 Sesje równoległe III
Centrum Nauki bez ograniczeń – SESJA III-A, hala D2
Moderator
Anna Żmijewska, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
 • Dorota Rysiak, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
 • Agata Forajter, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11, Tarnów
 • Małgorzata Włodek, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11, Tarnów
 • Elżbieta Wójcik, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11, Tarnów
 • Martyna Sutowicz, Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji, Kielce
 • Poros Michał, Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji, Kielce
Sesja dotyczyć będzie kwestii osób niepełnosprawnych w centrum nauki. Prelegenci wskażą na jakie bariery napotykają ich podopieczni, zwrócą uwagę na korzyści jakie osoby niepełnosprawne wynoszą z pobytu w centrach, postarają się wskazać obszary działań dotychczas niepodejmowanych, a potencjalnie szczególnie korzystnych dla wychowanków. Poruszane problemy zostaną omówione w kontekście dzieci niewidomych oraz dotkniętych autyzmem.


Czym zaskakuje nas nasza publiczność? – warsztat – SESJA III-B, hala F
Moderator
Lech Nowicki, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
 • Maciej Kluza, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Sylwia Kornaczewicz-Pieczoro, Centrum Nauki Experyment, Gdynia
 • Katarzyna Potęga vel Żabik, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
 • Katarzyna Przegiętka, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń
Współprowadzący dalej są nazywani Szefami Grup

Tworząc wystawy mamy pewne wyobrażenie o tym, jak będą działać. Staramy się zadbać o wymowę całości, wymowę grup eksponatów, o sprawne działanie każdego z nich. Wszystko z myślą o publiczności. Gdy już otworzymy wystawę, widzimy jak wiele z naszych dokonań się sprawdziło. Satysfakcja – tak. Ale chyba nie zawsze jest ona pełna. Bo nie wszystko przewidzieliśmy, nie o wszystko zadbaliśmy. A czasem przeżywamy zaskoczenie. Publiczność wnosi do wystawy wiele. Nie tylko ożywia ją świeżym spojrzeniem. Jest także bezlitosnym weryfikatorem. Odnajduje w eksponatach cechy, których nie byliśmy świadomi i w pewnym sensie – dzięki interakcji – współtworzy eksponat. A my - dając publiczności swobodę działania – zgadzamy się na to. Zauważmy także, że eksponaty nie zawsze są zamkniętymi całościami służącymi jednemu tylko wąsko pojmowanemu celowi; niektóre z nich to urządzenia otwarte. Inwencja zwiedzających wydaje się ważna. Czy – obserwując publiczność, rozmawiając z nią, badając jej opinie – jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć? Czego? Sesja zbudowana wokół tego pytania składać się będzie z części wstępnej o charakterze warsztatu oraz z dyskusji in gremium. Podczas warsztatu poznamy przykłady relacji centrum nauki (wystawa) – publiczność. W dyskusji będziemy szukać uogólnień, refleksji, które ułatwią nam dalsze działania.

CELE SESJI
Celem sesji jest wspólne poruszenie tematów związanych z korzyściami, jakie może odnieść centrum nauki dzięki właściwemu rozumieniu potrzeb i oczekiwań odbiorców. Podczas sesji chcielibyśmy wymienić doświadczenia w zakresie udziału naszych odbiorców w kształtowaniu naszych wystaw i innych działań. Planujemy pobudzenie dyskusji przez postawienie niżej wymienionych pytań:
 • Co publiczność wystaw i uczestnicy wydarzeń realnie wnoszą do naszych działań? Czy potrafią nas czymś zaskoczyć?
 • Czy – konstruując działania (wystawy, warsztaty, wydarzenia) – zawsze dobrze wiemy, kto i jak z nich skorzysta? Czy potrzebna jest nam lepsza wiedza o naszych odbiorcach? Jak ją zdobywać?
 • Czy chcemy, aby publiczność wpływała na nasze decyzje o eksponatach, wystawach, działaniach? Czy jesteśmy na to gotowi? Jeśli to robimy (lub takie otwarcie jedynie planujemy), to w jaki sposób umożliwiamy (jak planujemy umożliwić) publiczności wywieranie takiego wpływu? Czy mamy przykłady dobrych praktyk w zakresie partycypacji publiczności? Czy znamy swoje porażki w tym obszarze?

15:45-16:30 Przerwa kawowa, hala D5
16:30-18:00 Sesje równoległe IV
Instrukcja obsługi naukowca – warsztat – SESJA IV-A, hala D2
Moderator
Wiktor Gajewski, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
 • Agnieszka Kulus – Klepacka, Fundacja Uniwersytet Dzieci
 • Natalia Grzywacz – Leszkowska, Centrum Nauki Experyment, Gdynia
 • Marcin Centkowski, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń
Warsztat o tym, jak mimo licznych barier angażować naukowców w działania edukacyjne i popularyzatorskie. Wspólnie stworzymy podstawy „instrukcji” – zbioru pomysłów na motywowanie i docenianie współpracujących z nami badaczy. Przyjrzymy się również temu, jak nas widzą i jakie mają wobec nas oczekiwania. Warsztat będzie okazją do kreatywnej pracy w małych grupach, dyskusji i wymiany doświadczeń.

Jakie są motywacje do działania w centrach nauki? – SESJA IV-B, hala F
Moderator
Marian Chwastniewski, Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa
 • Krzysztof Horodecki,  Edukacyjne Wystawy Interaktywne - Centrum nauki a nowoczesny plac zabaw. Konkurencja, współpraca czy podział zadań?
 • Arkadiusz Rogoziński, Fundacja Correspondance des Arts Muzeum Książki Artystycznej - „Pusta przestrzeń" w centrum nauki, czyli jak zabawa łączy naukę z kulturą
Zabawę i naukę łączył ze sobą, jako dwie najważniejsze rzeczy, już Platon, ale o jakiej zabawie mowa? Każdy rozumie, co oznacza słowo zabawa w znaczeniu tożsamym ze słowem rozrywka, ale czy rozrywka jest tym typem zabawowej sytuacji, który motywuje do działania? Co miałaby oznaczać zabawa, która działa motywująco? 
Dzieci na wystawie (interaktywnej) często zachowują się jak w wesołym miasteczku. Stanowiska doświadczalne traktowane są przez nie instrumentalnie i w większości nie pogłębiają chęci wniknięcia w problem. Jaka jest w tym rola opisu i instrukcji, a jaka przyzwyczajeń wyniesionych ze swojego środowiska?
Chcemy przyjrzeć temu z kilku punktów widzenia, aby poznać różne motywacje odbiorcy.

20:00 - 22.00 Zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego, pokaz eksperymentów fizycznych, uroczysta kolacja
Kraków, al. Jana Pawła II 39, odjazd autobusu do Muzeum Lotnictwa o godz. 19:30 z Muzeum Inżynierii Miejskiej


18 MARCA 2016, PIĄTEK

09:00-10:30 Sesje równoległe V
Show must go on... – warsztat, SESJA V-A, hala D2
Moderator
Katarzyna Przegiętka, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń
 • Agnieszka Wasilewska, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń
 • Błażej Dawidson, Centrum Nauki Kopernik
 • Anna Piwowarczyk, Centrum Nauki EXPERYMENT, Gdynia
Science show, pokaz naukowy, science on stage, naukowy teatr - wszyscy znamy te nazwy i wszystkim nam kojarzą się one zapewne z konkretnym przeżyciem. Co charakteryzuje dobry pokaz naukowy? Czy więcej w nim teatru czy eksperymentów? Czy każdy może prowadzić science show?
W pierwszej części warsztatu paneliści zaprezentują przykłady pokazów prowadzonych w ich instytucjach. Stanie się to punktem wyjścia do dyskusji w grupach na następujące tematy:
1. Tematyka pokazu, czyli co powinno grać pierwsze skrzypce - naukowe treści czy fabuła, a może gra aktorska, czy przygotujemy bardziej pokaz naukowy czy naukowy teatr? Kto powinien pisać scenariusz pokazu: naukowiec, scenarzysta? A może scenariusz nie jest konieczny?
2. Dobór, szkolenie i przygotowanie "aktorów" pokazu.
3. Uwaga! (nie)bezpieczeństwo! Czyli kilka słów o dobrych praktykach w zakresie bezpieczeństwa podczas pokazów oraz interakcji z uczestnikami.
4. Co zrobić gdy doświadczenie nie wychodzi czyli plan B.
Podczas końcowej dyskusji wspólnie z uczestnikami spróbujemy stworzyć krótki przewodnik dla planujących pokazy naukowe.

UX w instytucji. Jak sprawdzić i poprawić doświadczenie zwiedzającego? – SESJA V-B, hala F
Moderator
Marta Tychmanowicz, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
 • Katarzyna Potęga vel Żabik, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
 • Bartłomiej Kozieł, Gazeta Wyborcza
W instytucjach kultury takich jak centrum nauki koncentrujemy się przede wszystkim na wysokim poziomie eksponatów. Często zapominamy o spojrzeniu na całościowe doświadczenie, jakie zwiedzający wynosi z wizyty. Być może nie jest ono aż tak dobre, a na pewno warte jest zwrócenia uwagi. W Centrum Nauki Kopernik zidentyfikowaliśmy kilka obszarów, które warte są poprawienia. Podczas sesji chcielibyśmy zaprezentować te obszary, omówić nasze działania i zachęcić innych aby wypowiedzieli się w tej kwestii. Odpowiemy na pytania czym jest User Experience, jakich obszarów dotyczy, jak wykorzystać w instytucji narzędzia UX, jak badać doświadczenie zwiedzających.

10:30-11:15 Przerwa kawowa, hala D5
11:15-12:45 Nauczyciel w centrum… uwagi – sesja plenarna, hala F
Moderator
Anna Grąbczewska, Fundacja Uniwersytet Dzieci
 • Paweł Barczyński, EC-1, Łódź
 • Monika Wiśniewska, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń
 • Ilona Iłowiecka-Tańska, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
Centrum nauki dla nauczyciela czy nauczyciel dla centrum? – panel dyskusyjny.
Jak rozumiemy swoją rolę w zmienianiu kształtu polskiej edukacji ? Czy  chcemy zmieniać też edukację szkolną?  Czy uzupełniamy program nauczania, czy go współtworzymy? Czy mamy szkolić nauczycieli, czy tylko sprawiać, żeby regularnie odwiedzali nasze instytucje? Wreszcie - czy nauczyciele mogą i powinni być współpracownikami, pracownikami centrów, a może nawet faktycznymi popularyzatorami nauki?
W pierwszej części spotkania przestawimy wyniki ankiety badającej formy współpracy instytucji będących członkami SPiN z nauczycielami, następnie spróbujemy odpowiedzieć na postawione wyżej pytania.

12:45-13:15 Zakończenie konferencji, hala F
13:15-14:45 Obiad, hala D5