Projekty badawcze

„Historia i współczesność inżynierii miejskiej na przykładzie Krakowa”

Projekt zakłada kwerendę, a następnie opracowanie zróżnicowanej bazy źródłowej (m.in. filmy, fotografie, dokumenty, prasa, historia mówiona) dotyczącej rozwoju inżynierii miejskiej i jej społecznej recepcji na przykładzie Krakowa. Rezultaty projektu zostaną przedstawione w postaci nowej wystawy stałej "Inżynieryjny portret miasta".  Pracownikiem odpowiedzialnym za projekt jest mgr Monika Widzicka.