Przepust drogowy na ul. Miodowej

Znajdujący się u wylotu ul. Miodowej przepust drogowy został wybudowany ok. 1855 r. i poprowadzony przez nasyp linii kolejowej Wschodniej Kolei Państwowej (Östliche Staatsbahn), która w latach 1850 – 1858, jako przedsiębiorstwo państwowe, budowała linię z Bochni, a potem z Krakowa, do Lwowa. Zespołem, który projektował i budował linię kolejową na tym odcinku kierował w latach 1850 - 1854 inż. Fegy, a po nim inżynierowie Dümmer i Zapałowicz. W 1858 r. eksploatację linii przejęła Galicyjska Kolej Karola Ludwika, a w 1891 r. ponownie austriacka Östliche Staatsbahn.

Przepust prowadził przez wał, po którym pierwotnie biegła jedna nitka torów kolejowych, a od 1892 r. dwie, natomiast w 1899 r. dodano trzecią nitkę torowiska, dla uruchamianej wówczas linii lokalnej z Krakowa do Kocmyrzowa. Dodanie trzeciej nitki torów spowodowało konieczność przebudowy nasypu, rozbudowy murów oporowych i poszerzenia przepustu.

Przepust zbudowany został z bloków piaskowca. Obecnie utracił swoją pierwotną estetykę, ponieważ ubytki kamienne regularnie uzupełniano betonem.

Przepust położony jest obok trasy zabytków żydowskich i nowego Cmentarza Żydowskiego.

Szerzej:

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, T. X, zesz. 2, Warszawa 1995