Rzemiosło i przemysł

W zbiorach działu znajdują się m.in. silniki i wiertarki, ale także inne przedmioty związane z produkcją, jak np. ciąg produkcji świec firmy A. Rothe, należący do grupy najciekawszych eksponatów.

Dużą cześć zbiorów stanowią maszyny związane z rzemiosłem - różnego rodzaju maszyny drukarskie, obrabiarki, tokarki, silniki przemysłowe, wytwornice, itp. Do najcenniejszych i jednocześnie najciekawszych obiektów należą monotyp do odlewania tekstu, złoceniówka, czyli aparat do złocenia i tłoczenia na gorąco, linotyp H14 i H7, prasa drukarska bostonka czy tokarka drewniana.