Rzeźnia Miejska

ul. Rzeźnicza 28


Zabudowania Rzeźni Miejskiej zostały wzniesione w latach 1877 – 1878 według projektu Macieja Moraczewskiego. Obecnie zachowany fragment kompleksu wchodzi w skład Galerii Kazimierz.


Kompleks budynków Rzeźni Miejskiej wzniesiono w latach 1877 – 1878 jako pierwszy wielkomiejski zakład przemysłowy na Grzegórzkach. Jako jego lokalizację wybrano podmiejskie nieużytki w pobliżu ujścia Starej Wisły do głównego nurtu rzeki. Projektantem gmachów był Maciej Moraczewski, inicjator powstania Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. Kompleks składał się m. in. wieży ciśnień, fabryki margaryny, budynków mieszkalnych i administracyjnych oraz szeregu hal, gdzie prowadzono ubój. Elewacje budowli ozdobiono rzeźbionymi głowami zwierząt. W 1931 r. wzniesiono także nową wieżę wodną. Kompleks służył zgodnie ze swoim przeznaczeniem jako własność Krakowskich  Zakładów  Mięsnych aż do 2003 roku. Do dziś zachowało się sześć budynków, które po gruntownej renowacji r. weszły w skład otwartej w 2005 r. Galerii Kazimierz, zajmującej teren dawnego zakładu.


Galeria: Rzeźnia Miejska