Second Chance

"Second Chance - od infrastruktury przemysłowej do przemysłów kreatywnych" 2010 - 2013

Projekt realizowany w ramach projektu 4.3: Program dla Europy Środkowej

Ideą projektu było nawiązanie współpracy regionalnej członkowskich państw Unii Europejskiej w zakresie rewitalizacji dawnych obszarów przemysłowych poprzez uczynienie z nich atrakcyjnych placówek kulturalnych. Projekt realizowało łącznie dziesięciu partnerów, po dwóch z pięciu miast europejskich: Norymbergi, Lipska, Krakowa, Wenecji i Ljubljany.
Realizatorami projektu było pięć instytucji publicznych: Amt für Kultur und Freizeit (KUF) Nurnberg, Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, Gmina Miejska Kraków, Citta di Venezia, miasto Ljubljana, a także pięć podmiotów sektora prywatnego działających w obiektach poprzemysłowych: MIB - Fünfte Investitionsgesellschaft, HALLE 14 e.V., Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Arsenale di Venezia i dawna fabryka rowerów ROG w Ljubljanie, obecnie Centrum Sztuki Współczesnej ROG.

Etap I. Inwestycja pilotażowa.
W ramach projektu Muzeum Inżynierii Miejskiej pozyskało środki na:
1) wyposażenie zaplecza technicznego muzeum w sprzęt pozwalający na realizację wydarzen plenerowych na dziedzińcu Kwartału św. Wawrzyńca,
2) stworzenie sysytemu identyfikacji i informacji na terenie muzeum
3) opracowanie i realizację systemu zwiedzania z wykorzystaniem audioguide'ów
4) remont dachu nad częścią hali D - głównej ekspozycji muzealnej
5) adaptację pomieszczenia i wyposażenie sali konferencyjno - bibliotecznej

Inwestycja miała na celu poszerzenie zakresu działalności muzeum o wydarzenia kulturalne realizowane na placu oraz spotkania i konferencje realizowane w sali konferencyjnej.

Etap II. Wymiana kulturalna.
W 2013 roku partnerzy projektu zrealizowali działania w ramach szeroko pojmowanej wymiany kulturalnej - dla przykładu animatorzy kultury z Norymbergi przeprowadzili warsztaty dla dzieci i młodzieży w Muzeum Inżynierii Miejskiej, a artysta z Ljubljany, Borut Peterlin, wystawił swoje prace fotograficzne w Muzeum w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie. Jego wystawa, zatytułowana "Great Depression 1912 - 1913" to zbiór fotografii dokumentujących nieużywane, porzucone obiekty przemysłowe. Wystawa odbyła się w dniach 16.05 - 16.06 2013 roku.

Etap III. Strategia.
Zakończeniem projektu było stworzenie wieloletnich strategii zarządzania obiektami poprzemysłowymi i stworzenie koncepcji współfinansowania dalszej działalności miejsc na zasadach partnerstwa publiczno - prywatnego.

Strona www projektu: www.secondchanceproject.eu

Film promujący Muzeum Inżynierii Miejskiej jako partnera Drugiej Szansy: www.youtube.comPartnerzy w projekcie:ALLE 14 w Lipsku ROG w Ljubljanie
Arsenał w Wenecji Auf AEG w Norymberdze

Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy środkowej współfinansowanego ze środków EFRR